• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

مردم مضطرب‌تر از همیشه

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت
تمامی ایده‌ها برای تغییر شیوه حکومت و ادارهٔ ملت‌ها چه در قالب دیکتاتوری، مشروطیت، چه نظام پارلمانی و دموکراسی با شکست مواجه شده است....

مردم مضطرب‌تر از زمان‌های دیگر، به دنبال منجی و یاری‌گر هستند...

نتیجهٔ حکمرانی‌ها در بهبود اوضاع مردم با شکست مواجه شده است.

دیگر به‌کجا باید امید داشت⁉

سید احمدالحسن (ع) فرمودند:
«باید اعتراف کرد که هنوز نتوانستیم دولتی کامل و بی‌نقص بر پا کنیم.
وعلى‌رغم همهٔ این‌ها دربارهٔ خوشبختی مان چگونه فکر می کنید؟
دربارهٔ آزادی‌مان؟
درمورد پیشرفت و ترقی‌مان؟
و درمورد نظام بهداشتی و سلامت وجود مادی و معنوی‌مان، که دستاوردهای آن مدیون نظام دموکراسی‌مان است؟»
(کتاب حاکمیت‌خدا، نه حاکمیت مردم)

#البیعة‌لله
#نه_به_حاکمیت_الناس
#راه_حل_فقط_مهدی_است

@zaman_zohour

جهت دیدن کلیپ ضمیمه شده به کانال تلگرامی هفته نامه مراجعه نمایید.
 
کانال تلگرام

بالا