• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

قائم احمد…جوانه ای از محمد (ص) و شاخه ای از یعقوب و نوه یهودا

Savar Noor

New Member
بسم الله الرحمن الرحیم
و الحمد لله رب العالمین
و صلی الله علی محمد و آل محمد الأئمة و المهدیین و سلم تسلیما


واضح شد که طبق متن وصیت مقدس و روایات متواتر نزد همه مسلمانان نسب (مهدی و قائم احمد) به علی و فاطمه علیهما السلام وجدش محمد (ص) باز می‌گردد.


رسول الله (ص) فرمود: (المهدی من ولد فاطمة) (مهدی از فرزندان فاطمه است) سنن ابن ماجه: ج ۲ ص ۱۳۶۸


و نیز فرمود: (المهدی منا أهل البیت یصلحه الله فی لیلة) (مهدی از ما اهل بیت است و خداوند امرش را در یک شب اصلاح می‌گراید) مسند احمد: ج۱ ص ۸۴.


و نیز: (لا تقوم الساعة حتى یلی رجل من أهل بیتی یواطئ اسمه اسمی) (آن ساعت قیام نمی‌کند (روز قیامت)تا مردی از اهل بیت من خلافت کند ،نامش همانند نام من است ) همان مصدر ج۱ ص ۳۷۶


و همانند به معنای مشابه است، و شکی در اینکه (احمد) یکی از نامهای پیامبر (ص) است وجود ندارد.


خدای متعال در داستان عیسی(ع) فرمود: ( و بشارت‏ دهنده به رسولى که بعد از من مى‏آید و نام او احمد است) الصف: آیه ۶


و اما در تورات می‌خوانیم: (۱ و نهالی‌ از تنه‌ یسَّی‌ بیرون‌ آمده‌، شاخه ‌ای‌ از ریشه‌هایش‌ خواهد شکفت‌. ۲ و روح‌ خداوند بر او قرار خواهد گرفت‌، یعنی‌ روح‌ حکمت‌ و فهم‌ و روح‌ مشورت‌ و قوّت‌ و روح‌ معرفت‌ و ترس‌ خداوند. ۳ و خوشی‌ او در ترس‌ خداوند خواهد بود و موافق‌ رؤیت‌ چشم‌ خود داوری‌ نخواهد کرد و بر وفق‌ سمع‌ گوشهای‌ خویش‌ تنبیه‌ نخواهد نمود. ۴ بلکه‌ مسکینان‌ را به‌ عدالت‌ داوری‌ خواهد کرد و به‌ جهت‌ مظلومانِ زمین‌ براستی‌ حکم‌ خواهد نمود. و جهان‌ را به‌ عصای‌ دهان‌ خویش‌ زده‌، شریران‌ را به‌ نفخه‌ لبهای‌ خود خواهد کُشت‌. ۵ و کمربند کمرش‌ عدالت‌ خواهد بود و کمربند میانش‌ امانت‌. ۶ و گرگ‌ با بره‌ سکونت‌ خواهد داشت‌ ۹ و در تمامی‌ کوه ‌مقدّس‌ من‌ ضرر و فسادی‌ نخواهند کرد زیرا که‌ جهان‌ از معرفت‌ خداوند پر خواهد بود مثل‌ آبهایی‌ که‌ دریا را می‌پوشاند. ۱۰ و در آن‌ روز واقع‌ خواهد شد که‌ ریشه‌ یسَّی‌ به‌ جهت‌ عَلَمِ قوم‌ها برپا خواهد شد و امّت‌ها آن‌ را خواهند طلبید و سلامتی‌ او با جلال‌ خواهد بود) اشعیا باب ۱۱


و این اتفاقات با قیامت صغری تجانس دارند ، و در گذشته حاصل نشده و حاصل نخواهد شد مگر در دولت عدل الهی همانطور که قبلاً اشاره شد ، و اما یسی ، معروف است در تورات که او پدر داوود نبی می‌باشد ، و معروف است که مادر امام مهدی(ع) از نوادگان داوود است ،پس امام مهدی محمد ابن الحسن عسگری از ذریه اسرائیل (یعقوب) از طرف مادر است و از نوادگان محمد (ص) از طرف پدر، پس صفت نهالی از تنه عیسی(ع) با او تطابق دارد ، همانگونه که آن مهدی اول شاخه آن نهال از تنه یسی است زیرا که او از فرزندان امام مهدی(ع) است.


و اما این تفسیر که شاخه یعنی عیسی(ع) است درست نیست و حتی متن آن را رد می‌کند ،چون که عیسی(ع) طبق اعتقاد بسیاری از مسیحیان همان اله مطلق است پس چگونه از خدا بترسد و لذتش را در این ترس ببیند ؟! همچنین او حکم و قضاوت میان مردم نکرد زیرا او تمکین برای بر پا کردن عدل و انصاف مظلومان را به دست نیاورد و در زمانش شناخت پروردگار آن گونه که آب و دریاها را فراگیر شود ،بطوری که پولداران با فقرا دلداری کنند و توانا ناتوان را کمک کند و این که زمین تقریباً خالی از ظلم گردد ، تحقق نیافت.


و با شناخت این امر و اضافه کردن آنچه که از مکاشفه یوحنا بیان شد می‌توان متن ادنا را درک کرد:
(۱آنگاه در دست راست آن تخت نشین طوماری دیدم با نوشته‌هایی بر پشت و روی آن، و طومار به هفت مُهر مَمْهور بود.۲و فرشته‌ای نیرومند دیدم که به بانگ بلند ندا می‌داد: «کیست که سزاوار برداشتن مُهرها و گشودن طومار باشد؟»۳و هیچ‌کس، نه در آسمان، نه بر زمین، و نه در زیر زمین، توانِ آن نداشت که طومار را برگشاید یا حتی در آن نظر کند.۴من زار زار می‌گریستم زیرا هیچ‌کس یافت نشد که سزاوار گشودن طومار یا نظر کردن در آن باشد.۵آنگاه یکی از پیران به من گفت: «گریان مباش. اینک آن شیرِ قبیلۀ یهودا، آن ریشۀ داوود، غالب آمده است، تا طومار و هفت مُهر آن را بگشاید.»۶آنگاه بره‌ای دیدم که گویی ذبح شده باشد، ایستاده در مرکز تخت و محصور میان آن چهار موجود زنده و پیران. هفت شاخ داشت و هفت چشم که هفت روحِ خدایند که به تمام زمین فرستاده شده‌اند.۷ او پیش آمد و طومار را از دست راست آن تخت‌ نشین گرفت.۸پس از آنکه طومار را گرفت، آن چهار موجود زنده و آن بیست و چهار پیر پیش پای بره ۹ می‌سرودند که:«تو سزاوار گرفتن طوماری و سزاوار گشودن مُهرهای آن، چرا‌که ذبح شدی، و با خون خود مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت، برای خدا خریدی؛) مکاشفه یوحنا باب ۵


و در مکاشفه قبل از آن ذکر شده که: (۲به سرعت در روح شدم و دیدم که تختی در آسمان قائم است و بر آن تخت نشیننده ای . ۳و آن نشیننده در صورت مانند سنگ یشم و عقیق است و قوس قزحی در گرد تخت که به نظر شباهت به زمرد دارد ۴و گرداگرد تخت بیست و چهار تخت است و بر آن تختها بیست و چهار پیر که جامه ای سفید در بر دارند نشسته دیدم و بر سر ایشان تاجهای زرین . ۵و از تخت برقها و صداها و رعدها برمی آید) مکاشفه یوحنا باب ۴.


و دانستیم آن شخصی که بر روی تخت نشسته محمد(ص) است و بیست و چهار شیخ همان ۱۲ امام و ۱۲ مهدی هستند، ولی آن شیر از نواده (یهودا اصل داوود) ی که سفر را باز می‌کند و شمعهایش را می شکافد کیست ؟ همانا او قائم احمد است ،اوست از نواده یهودا، زیرا مادرش از بنی اسرائیل یعنی (نرجس) یا مادر امام مهدی(ع) می‌باشد همچنین اگر ما آن شیخ نشسته بر تخت (محمد (ص) را به بیست و چهار شیخ (آل محمد) اضافه کنیم جمع عددشان ۲۵ شیخ می‌شود ،پس وسط عددشان همان شیخ سیزدهم خواهد بود و او بره قائم است در جمله ‌ای که یوحنا ذکر کرد: (…و دیدم‌ در میان‌ تخت‌ و چهار حیوان‌ و در وسط‌ پیران‌، بره ‌ای‌ چون‌ ذبح‌شده‌ ایستاده‌ است)


ازابی سلیمان همراه رسول الله(ص) گفت : (شبی که به معراج برده شدم خداوند جل ثنائه به من فرمود: ای محمد! اگر بنده ای از بندگانم، مرا آن چنان عبادت کند که همچون مَشک پوسیده گردد پس نزد من آید در حالی که منکر ولایتتان باشد او را نمی بخشم تا این که به ولایتتان اقرار کند ،ای محمد دوست می داری آن ها را ببینی ؟گفتم: آری پروردگارا، پس فرمود: نگاه کن به جانب راست عرشم. من نگاه کرده و دیدم علی و فاطمه و حسن و حسین و علی بن حسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و المهدی(علیهما السلام) را که در اوج نور بودند در حالی که همگی آنها در حال نماز بودند و مهدی (ع) در وسط آنها مانند ستاره ای فروزان، کوکبٌ دُرِّی درخشش داشت. پس خداوند متعال فرمود:ای محمد! اینان حجتهای من می باشند و این خونخواه عترت تو می باشد ؛ قسم به عزت و جلالم، که او امام واجب الاطاعت برای دوستان من می باشد و او کسی است که از دشمنان من انتقام می گیرد.) ینابیع الموده: للخوارزمی ص ۱۷۳


و این روایت با کل وضوح عکسی دیگر از دیدار ملکوتی یوحنا در متن گذشته است و حال داشتن بره (یا سیزدهمین ،قائم احمد)‌۷ شاخ و ۷ چشم در رؤیا به این معناست: او حامل پدران معصومش یعنی چهارده معصومی که ذکر شدند است و آنان: محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و ائمه تا پدرش امام مهدی علیهم السلام اند؛ کسانی که در وصیت مقدس و روایات گذشته ذکر شده‌اند ، بدین گونه که او حقشان را بیان کرده و مردم را به اطاعتشان دعوت می‌کند و اهل زمین را بر شناخت و محبت و پیگیری راهشان جمع می‌کند ، و در آن هنگام زمین پر از عدل و داد می‌شود آنگونه که خداوند سبحان وعده داد و همانا که وعده اش حق است.


امام صادق در بیان جایگاه مهدی اول (احمد ) و یازده مهدی از فرزندانش می فرماید: … و لکنهم قوم من شیعتنا یدعون الناس إلى موالاتنا و معرفة حقنا. لکن آن‌ها قومی از شیعیان ما می‌باشند که مردم را به ولایت ما و شناخت حق ما دعوت می‌کنند. کمال الدین و تمام النعمه: ص ۳۵۸


ونیز این بره در مکاشفه یوحنا ، همان شخص مورد نظر در این متن است: (۱ و دیدم‌ که‌ اینک‌ بره‌، بر کوه‌ صهیون ایستاده‌ است‌ و با وی‌ صد و چهل‌ و چهار هزار نفر که‌ اسم‌ او و اسم‌ پدر او را بر پیشانی‌ خود مرقوم‌ می‌دارند.) مکاشفه یوحنا باب ۱۴


و این بخش در آینده می‌آید.


ادامه دارد…
 

AliReza

مدیر بخش
و اما این تفسیر که شاخه یعنی عیسی(ع) است درست نیست و حتی متن آن را رد می‌کند ،چون که عیسی(ع) طبق اعتقاد بسیاری از مسیحیان همان اله مطلق است پس چگونه از خدا بترسد و لذتش را در این ترس ببیند ؟! همچنین او حکم و قضاوت میان مردم نکرد زیرا او تمکین برای بر پا کردن عدل و انصاف مظلومان را به دست نیاورد و در زمانش شناخت پروردگار آن گونه که آب و دریاها را فراگیر شود ،بطوری که پولداران با فقرا دلداری کنند و توانا ناتوان را کمک کند و این که زمین تقریباً خالی از ظلم گردد ، تحقق نیافت.
و دوست محترم ، توجه کنید که این تفسیر شما هم که بطور قطعی نتیجه گیری میکنید که مراد از شاخه ، حضرت عیسی(ع) نیست نیز درست نمیباشد چرا که منطق شما مستند به عقیده تحریف شده مسیحیان در مورد عیسی(ع) میباشد و ایا ملاک نتیجه گیری شما عقیده فعلی مسیحیت است؟؟

و عیسی ع مصداق کامل ترس از خدا و مصداق کامل بندگی خدا بود!!
و اتفاقا حضرت عیسی ع در مواردی بین مومنان بنی اسرائیل حکم و قضاوت کرد و تحریفات علمای فاسد یهود را علنی کرد و اتفاقا این مسئله بر علمای یهود گران امد چراکه انحضرت به حاکمیت مطلق خدا دعوت میکرد و انان حضرت عیسی(ع) را بدلیل ادعای پادشاهی یهود (اعتراف به حاکمیت الله از طریق خلیفه الله ) مصلوب کردند

پس این صفات بر حضرت عیسی(ع) منطبق است! و وقتی این صفات بر عیسی(ع) منطبق باشد بر عین و شبیه او نیز که بجای او مصلوب شد نیز منطبق میشود یعنی قائم احمد(ع)

همانطور که در در انجیل هست که حضرت عیسی(ع) به حوارییون فرمود که کیست که این جام را بجای من بنوشد (مصلوب شود) و همانند من شود ؟؟

و این مصلوب و این شبیه به عیسی ع همان قائم (احمد ع ) است
 

meysam1986

مدیر بخش
پاسخ : قائم احمد…جوانه ای از محمد (ص) و شاخه ای از یعقوب و نوه یهودا

سلام و عرض ادب
این متن از کتاب احمد موعود صفحه 53 انتخاب شده و تفسیر برادرمون نیست...
مشاهده پیوست 893
 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
يهود و مسيحيان 0
يهود و مسيحيان 0

کانال تلگرام

بالا