• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

فدا شدن و حمل خطیئه

Omidvar10313

«اعدلو هو اقرب بالتقوا»
عضو کادر مدیریت
به بهانه ی سالروز ایام دستگیریِ شیخ علی اکبر جوکار، شیخ عباس فتحی، شیخ حسن سلطانی و انصار امام مهدی ع در شهر تربت حیدریه

@Yamaniyoon

از سنت هایی که در دین الهی وجود دارد، موضوعِ فدا شدن و حمل خطیئه است؛ به این معنا که در طول دوران‌ها، همیشه فرستاده های الهی، خود را فدا کرده و بار گناهان امت خود را به دوش کشیده‌اند؛ در اینباره امام احمدالحسن ع میفرمایند:

این که فرستادگان گناهانِ امت‌هایشان را متحمل می‌شوند به این معنا نیست که آنها گناهِ نقض عهد و پیمانِ منکرین جانشین خدا را که بر این انکار می‌میرند، متحمل می‌شوند بلکه آنها گناه کسی را بر دوش می‌گیرند که از یادآوری این عهد و پیمان غفلت ورزیده و مدت زمانی در این زندگی دنیوی، نقض عهد نموده است. به علاوه این که فرستادگان گناهان امت‌هایشان را متحمل می‌شوند به این مفهوم نیست که آنها به جای امت‌هایشان، خود اهل گناه و معصیت می‌شوند بلکه به این معنا است که بارهایی اضافی و زحمت و مشقت بیشتری در تبلیغ رسالات خود در این دنیا برای مردم بر دوش می‌گیرند که این موضوع، طبیعتاً با اراده‌ی خود آنها صورت می‌گیرد زیرا خودشان چنین چیزی را درخواست می‌نمایند. چه بسیار پیش می‌آید که یک پدر مهربان و دل‌سوز، پیامدهای خلاف‌کاری و اشتباه فرزندانش را بر عهده می‌گیرد هر چند ممکن است این کار زحمت و مشتق برای او در پی داشته باشد، و حتی گاهی اوقات رنج‌ها و کشته شدن در راه خدا را برای او رقم بزند همان‌طور وضعیت حسین(ع) نیز همین گونه است، و این از آن رو است که پدر چشم امید دارد که در نهایت کار، فرزندانش اصلاح شوند. چه بسا که بسیاری عهد را به خاطر نمی‌آورند مگر آن گاه که خون پدرشان یعنی ولّی خدا بر زمین ریخته شود و این کار عاملی می‌شود بر این که آنها عهد و پیمان را به یاد آورند. از این رو می‌بینیم که امام حسین(ع) که خداوند اراده فرمود تا او را سببی برای یادآوری عده‌ی بسیاری از خلایق قرار دهد، حج را رها می‌کند و مسیری را که به مکان ذبح شدنش منتهی می‌شود، در پیش می‌گیرد.
الجواب المنیر، ج۴ س۳۲۷
توحید، پیوست پنجم
حواری سیزدهم، پیوست چهارم


اما برخی از نمونه های "فدا شدن" عبارتند از:

- حضرت رسول ص، بار گناهان امتِ خود را به دوش کشید؛ چنانکه در آیه دوم سوره فتح و روایتِ ذیل آن، به این موضوع تصریح شده است (رجوع کنید به: کتاب توحید، پیوست پنج)

- امام حسین ع، بجای حضرت اسماعیل ع ذبح شد؛ چنانکه در آیه ۱۰۷ از سوره صافات و تفسیرِ اهل‌بیت ع از این آیه، به این موضوع تصریح شده‌است (رجوع کنید به: عیون اخبار الرضا، ج۲ ص۱۸۷

- امام کاظم ع بار گناهان شیعیانش را به دوش کشید و فدا شد (رجوع کنید به: اصول کافی، ج۱ ص۲۶۰)

- همچنین حضرت یحیی و شبیه عیسی ع، بار گناهان امت را به دوش کشیده و فدا شدند (رجوع کنید به: کتاب توحید، پیوست پنج)


اما غرض از بیان موضوعِ فداشدن و حمل گناهان، صرفا بیانِ این نکته بود که اگر در زمان‌های گذشته، فرستاده های خداوند و انصار آنها، بخاطر غفلت مردم، متحمل رنج و مشقت اضافی میشدند، در این زمان نیز برخی از انصار امام مهدی ع و در رأس آنها شخصِ امام مهدی و امام احمدالحسن ع، بخاطر غفلت و سستی دیگران، بارهایی اضافی و زحمت و مشقت بیشتری را در تبلیغ رسالات خود در این دنیا بر دوش می‌گیرند؛ مؤيد این مطلب آنکه: به تصریح اهل‌بیت ع، امر فرج و برپایی دولت عدل مهدوی در گِرُوِ فراهم آمدنِ ده هزار نفر یار است؛ حال هر چقدر که در اثرِ تاخیر این مهم، انصار امام مهدی ع دچار رنج و سختی بشوند، بدونِ شک همه ی ما مقصر و مسئولیم ..

#شهدا_شرمنده‌ایم
#اسراء_شرمنده‌ایم


۲۸مرداد، سالروزِ دستگیریِ انصار امام مهدی ع در تربت حیدریه
۳۰ مرداد، سالروزِ دستگیریِ شیخ علی اکبر جوکار، عالم عامل، استاد اخلاق، مجتهد و مدرس درسِ خارجِ کلام در حوزه قم
۳ شهریور، سالروزِ دستگیریِ شیخ عباس فتحی، استاد حوزه و دانشگاه
۸ شهریور، سالروز دستگیری شیخ فاضل، شیخ حسن سلطانی

موضوعات مرتبط:
- تبیین موضوع "فداشدن در دین الهی" کتاب الجواب المنیر، ج۴ س۳۲۷

- کنفرانسی علمی و قابل استفاده در خصوص مسئله ی "فدا شدن و حمل خطیئه" توسط نوجوان انصاری، محمدرضا عادل سعیدی
 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
کانال شیوخ حوزه علمیه قم 0

کانال تلگرام

بالا