• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

شبهه‌ی روایت : طینت دشمنان ما از بصره است!

Yas_313

New Member
اللهم صل على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسلیماً کثیرا

بعضی از مخالفین و نواصب، روایتی را برای مخالفت با دعوت آل محمد (ع) مطرح کرده‌اند:

رسول الله (ص): ...طینت دشمنان ما از بصره است... (هدایه الکبری خصیبی، ص ۴۲۷)

اسخ به شبهه:

اولا: در این‌که کتاب خصیبی برای غلات هست یا خیر، محل بحث و اختلاف است؛ تا جایی که بعضی از محققین این‌ کتاب را از کتب فرقه نصیریه دانسته و به غلات نسبت داده‌اند. در نتیجه اثبات روایاتش نیاز به قرینه دارد تا صحت آن از عدم‌اش ثابت شود.

ثانیا: روایت عام و کلی نیست و اثبات عمومیت آن نیاز به (سور کلی) دارد، در غیر این‌صورت‌ روایت از اقسام قضایای غیرمسوره می‌باشد، پس در حکم‌ قضیه مهمله است و در مباحث علمی قابل استناد نیست.
نهایتا این است که بعضی از دشمنان اهل بیت (ع)، از جهت نفسانی به بصره برمی‌گردند.

ثالثا: بحث و موضوع روایت، «نفس» است و نه جسم. بحث طینت است و واضح است که طینت آل محمد (ع) و یمانی که از آل محمد (ع) می‌باشد، از خاک ‌کوفه یا مدینه است و همچنین اصل آن‌ها آسمانی است.

رابعا: روایت نیاز به اثبات سندی دارد و روایت مرفوعه است، پس در اثبات حکم شرعی که از فروع است قابلیت احتجاج ندارد؛ چه برسد به موضوعی عقیدتی.

خامسا: روایت نهایتا بر فرض صحت سند (که ضعیف است) ظنی الصدور هست و نمی‌توان از آن، عقیده اتخاذ کرد.

سادسا: حدیث مخالف روایات متواتری است که دال بر وجود ممهد امام (ع) از بصره است که متعدد هستند؛ و این خبر واحد است.

سابعا: روایت نهایتا متشابه هست و نمی‌توان در عقیده بدان احتجاج کرد.

و لعنت الله علی الظالمین و النواصب
 

کانال تلگرام

بالا