• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سوالات و شبهاتی پیرامون پیامبران

meysam1986

مدیر بخش
سلام خدمت تمام انصار امام مهدی(ع)
متن ذیل سوالات و شبهات شخصی راجع به پیامبران هست...

با سلام .شما اول اثبات بفرمایید که آمدن پیامبران باید چه ملزوماتی باید مورد برسی قرار گیرد؟باید پیامبر موردنظر معیار ی داشته باشد که انسان بطور عموم بتواندبا وجود آن پیامبر از نبوت او آگاه شوداگر معیار تشخیص واثبات پیامبران معجزه است؟خب سوال این است آیا کسی که دریا را شکافت یعنی از نزد خدا آمده؟یا مثلا کسی حرکات ورزشی انجام دا استاد موسیقیه؟بین استدلال ومورد ادعا باید یک تناسب منطقی برقرار باشد ! کسی که کار خارقالعاده انجام میدهد به هیچ وجه نماد این نیست که از طرف خدا آمده باشد.ما نمیدونیم از کجاست اما این میفهمیم که اعمال خارق العاده و…هیچ اثباتی نیست که فردی چنین کند از نزد خدا باشد علتش هم واضح چون نزد خدار ا اساسا نمیدونیم کجاهست که معیار ونمادش را معرفی کنیم پس بر این استدلال چون برای وجود پیامبران هیچ استدلال منطقی وجود نداردمحال ممکن است خدا دینی را بخواهد بفرستدومعیار دقیق عقلانی در کشف آمدن از نزد خدای آن پیامبر …مخفی باشد که هیچ …هیچ معیاری هم برای آن وجود نداشته باشد چون محال ممکن است خداوند حکیم کاری غیر عقلانی انجام بدهد وبدون معیار از مردم بخواهد به امری معتقد باشند این یک استدلال .
استدلال دوم تمام معجزاتی که از پیامبران رسده که هیچ …در وجود خود پیامبران هم شک است به نوعی که هیچ سند تاریخی اثلبان موسی را نمینمایدچون ظاهرا تورات ۶۰۰سال بعد موسی مورد نظر یهودیان نوشته شده در مورد عیسی هم که هیچ شکی نیست که یک نفر آمد وادعای خدای کرد واو را کشتند جز قران که ۷۰۰سال بعد ایشان آمد وادعای ناپدید شدن ایشان داشت .از اینها بگذریم چون در اصل این اسناد هم شک است تازه انجیل حتی خود جمع آوری کنندگان آن هم معتقد نیستند اینها از نزد خداست مثل اناجیا که خاطران حواریون اصلا کتاب آسمانی نیست (حتی در نظر خود مسیحیها) پس وقتی اسنادمعجزه زیر سوال -معیاری هم برای صحت ادعای انبیاءکه”ما از نزد خدا هستیم”نمیشوند بشرط داشتن معجزه پس این امر محال است که در جهان اساسا پیامبری وجود خارجی داشته باشد برای اینکه از هیچ طریقی بر انسانها ممکن نیست او را کشف کنندچون معیار عقلی واستدلالی ندارند.
استدلال سوم چون انجام کارهاتی خارق العاده میتواند براساس فنون شعبده بازی یا سحر یا فریب یا حقه بازی باشد حتی شفا گرفتم وادعای زنده شدن مرده و…میشود چنین داستانی داشته باشد اساسا چنین پیامبرانی محال است در جهان وجود داشته باشندومعیاری به این غلطی ووبه این بی محتوای ونامرتبطی وحقیری نماد شناختن انبیاء در دعواتشان باشد وهمه اورا با پیامبر واقعی اشتباه کنند…لطفابا مشترکات توحیدی اثبات بفرماید که اصلا ادیان درست هستند واساسا پیامبری از نزد خداوند آمده اینها نظرات مخالفان ادیان بود ومن فقط مطرح کردم وتا حالا کسی نتونسته جواب بدهد امیدوارم کسی پیدا شود وجواب بدهد ما بدون غرض اینها را مطرح کردیم برای بحث لطفا جواب استدلالی بدهید فقط با مشترکات توحیدی نه استفاده از کتاب قران وانجیل و تورات چون اول باید ادیان وپیامبران ثابت شوند بعد به مطالب دیگر میپردازیم .
 
کانال تلگرام

بالا