• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

رویایی در حقانیت مکتب شریف نجف

Omidvar10313

«اعدلو هو اقرب بالتقوا»
عضو کادر مدیریت
#گذری_بر_ردپای_ملکوت


بسم الله الرحمن الرحیم

حدود یک سال ونیم قبل رویایی در حقانیت مکتب شریف نجف دیدم :
اوایل سال ۹۷ در شهر ما چندین بار زلزله امد بطوریکه بسیاری از مردم باوجود سرمای هوا، از ترس شبها رو بیرون از خونه هاشون ودر ماشین هاشون و یا پارک ها تا صبح می موندند وحقیر شدیدا نگران نزدیکان وخویشانی بودم که دعوت رو بهشون رسونده بودیم،وبه سید یمانی ع ایمان نیاورده بودند، خیلی از شب ها خواب می دیدم زلزله شد وبا ترس بخاطر ایمان نیاوردن نزدیکانم ونزول عذاب، ازخواب بیدار میشدم . شبی خواب دیدم زلزله شد، وحقیر با ترس ونگرانی سید ع رو صدا میکردم وفریاد میزدم یا احمدالحسن، بعد دیدم فرزندانم از یک دیوار منزل مون رد شدند وحقیر هم پشت سر انها از ان دیوار عبور کردم ، خودمون رو‌ در مسیری دیدم که بسوی مکتب نجف در حال حرکت بودیم ، تعداد کمی از مردم هم در حال حرکت بسوی مکتب نجف بودند، محیط اطراف ما کاملا تاریک بود ، وفقط مسیر حرکت ما بسوی مکتب نجف روشن بود.

خدا را به هر انچه گفتم شاهد میگیرم‌
ارسالی از مولایم احمد

___________________________
t.me/royae_sadeghe
 
کانال تلگرام

بالا