• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

ردیه احمدالحسن بر پاسخ‌های یاسر الحبیب

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت
ردیۀ #احمد_الحسن بر پاسخ‌های کوتاه یاسر الحبیب دربارۀ نظریۀ تکامل داروین
سخن یاسر الحبیب:
«برفرض که تشابه بین انسان و شامپانزه ۹۹ درصد است، نه‌فقط ۹۶ درصد، و یا حتی بیشتر از آن؛ بااین‌حال تا زمانی که بین این دو تفاوتی هرچند اندک و ناچیز وجود دارد، نمی‌توانیم با قطعیت بگوییم که این دو در واقع از یک تیرۀ یکسان هستند. تا زمانی که تفاوت برقرار است، هیچ دلیل علمی مبنی بر اینکه آن‌ها از یک ریشۀ یکسان نشئت گرفته‌اند، وجود ندارد، و ادعای این افراد صرفاً تخمینی بر وجود شباهت خواهد بود، نه بیشتر.»
(سایت قطره برای چشم‌اندازها و سخنرانی‌های شیخ یاسر حبیب، نظر شما در مورد نظریه تکامل داروین چیست؟)

... پاسخ احمدالحسن:

«مفهوم این سخن وی آن است که وجود تفاوت در DNA دو فرد، مانع صدور حکم قطعی بر اصل مشترک برای این دو می‌باشد.


این سخن، نادرست است

چراکه به‌عنوان‌مثال، DNA هر یک از فرزندان، عبارت است از آمیخته‌ای معین از DNA والدین که هرکدام از آن دو در هر نوبت، سلول‌های جنسی با ترکیب جدیدی از ژن‌های والدین خود فراهم می‌کنند؛ به‌عبارت‌دیگر هر یک از فرزندان دارای نقشه‌های ژنتیکی است که با نقشۀ ژنتیکی برادرش تفاوت دارد (به‌جز دوقلوهای همسان).

با وجود چنین تفاوتی در ژن‌های دو برادر، از طریق تحلیل و بررسی DNA با قطعیت می‌توانیم بگوییم که این دو با هم برادر هستند؛ بنابراین وجود اختلاف در DNA به‌خودیِ‌خود مانعی برای ارجاع دو نفر به یک اصل مشترک محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر شباهت DNA تنها وجه استدلال برای شناسایی اصلی مشترک دو تیره، به شمار نمی‌رود؛ بلکه شواهد خاصی برای آن در DNA وجود دارد؛ مثل ویروس‌های پسگرد (رتروویروس) و ادغام کروموزوم شمارۀ دو در انسان که هنوز هم از دیگر انسان‌ریخت‌ها منفصل است.»

برای مطالعۀ #مقاله ، و دانلود کتاب #توهم_بی_خدایی نوشتۀ #احمد_الحسن به لینک زیر مراجعه نمایید.

https://varesin.org/?p=5888لینک مستقیم دریافت کتاب:
https://almahdyoon.co/Tavahomelhad.pdf
 

کانال تلگرام

بالا