• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

راه شناخت صاحب حق برای یهودیان و مسیحیان

AnsarAllah313

اخراجیبسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین
وصلی الله علی محمد وآل محمد الائـمة والمهدیین وسلم تسلیما کثیرا


مسیحیان گمان می کنند که مسیح علیه السلام آخرین فرستاده خداوند است و بوسیله ایشان دین الهی کامل شد و کسی بعد از عیسی علیه السلام از جانب خداوند یا خود عیسی علیه السلام نخواهد آمد

به این گمان خود نیز با آیات متشابه و عدم آگاهی به تمام انجیل مقدس خود و مردم مسیحی را فریب داده اند که رسالت الهی خاتمه یافته است که اشاره به آیه ای می کنند که مربوط به این قضیه نمی باشد . در مرقس باب 13 آیه 22 حضرت عیسی علیه السلام می فرماید : زانرو که مسیحان دروغ و انبیای کذبه ظاهر شده ، آیات و معجزات از ایشان صادر خواهد شد . بقسمی که اگر ممکن بود ، برگزیدگان را هم گمراه می نمودند

و این آیه را دلیل بر عدم آمدن پیامبران و فرستادگان می دانند . در حالیکه هر کس خود این باب را کامل بخواند متوجه می شود که این آیات مربوط به آخر الزمان است . قیام ساعت که حتی خود عیسی مسیح علیه السلام نیز زمان آن را نمی داند که در آیه 32 به این موضوع اشاره می شود

و با خواند کامل انجیل متوجه می شویم که اتفاقا در قسمت های مختلف کتاب مقدس اشاره به استمرار خلافت الهی و فرستادگانی از جانب خداوند متعال و نحوه ی شناسایی فرستادگان نیز داده شده است

موضوع دوم نیز این است که تسلی دهنده یا روح حق و راستی علیه السلام را فقط روح القدس علیه السلام می دانند . و آن را مربوط به شخص یا یک انسان یا نبی و فرستاده خداوند نمی دانند . که در انجیل یوحنا علیه السلام در باب 16 از آیه 5 به بعد ، به آن اشاره می شود


حال به پاسخ این سوالات بپردازیم

در خود انجیل به فرستادگانی الهی بعد از عیسی علیه السلام اشاره می شود . و همچنین آن که به فرستادگان خداوند ، کلمه ی روح نیز به کار برده شده است

اما از انبیای کذبه (دروغین) احتراز (اجتناب) کنید ، که به لباس میش ها نزد شما می آیند ولی در باطن ، گرگان درنده می باشند * ایشان را از میوه های ایشان خواهید شناخت . آیا انگور را از خار و انجیر را از خس می چینند ؟ * همچنین هر درخت نیکو ، میوه نیکو می آورد و درخت بد ، میوه بد می آورد * نمی تواند درخت خوب میوه بد آورد ، و نه درخت بد ، میوه نیکو آورد * هر درختی که میوه نیکو نیاورد ، بریده و در آتش افکنده شود * لهذا از میوه های ایشان ، ایشان را خواهید شناخت . متی باب 7 آیات 15 تا 20

در این آیات به روشنی بیان شده که انبیای راستگوی آینده را از میوه های آنها بشناسید . درست است که عیسی علیه السلام به ما از انبیاء یا مدعیان دروغگو هشدار می دهد ، اما ایشان ، آمدن انبیاء یا مدعیان راستگو را نیز نفی نمی کند . بلکه حضرت عیسی علیه السلام راهی برای شناخت ادعای راست از ناراست را برای ما معرفی می کند . که کاملا تاکید به آمدن انبیای الهی را می کند وگرنه حضرت مسیح علیه السلام به ما راه شناخت برای ایشان را نمی داد . زیرا اگر قرار به آمدن پیامبری نبود ، روح الله علیه السلام نمی فرمود از میوه هایش بشناسید


حال از تورات و انجیل راه شناخت صاحب حق را می گیریم

و اما نبی ای که جسارت نموده ، به اسم من سخن گوید که به گفتنش امر نفرمودم ، یا به اسم خدایان غیر سخن گوید ، آن نبی البته کشته شود . تثنیه باب 18 آیه 20

یعنی اگر کسی ادعای دروغ کند خداوند عمرش را به زودی می گیرد که نشانه ای شود برای مردم و فریب نخورند

و دعوت امام احمد الحسن علیه السلام از سالها پیش از سال 1999 تا به حال آغاز شده است و در تمام دنیا منتشر شده است . با وجود آن که تمام وسائل اعلان جمعی به دست دشمنان سید احمد علیه السلام ، یعنی کسانی که قدرت و سلطه ی مادی و جنگی را در اختیار دارند ، می باشد . آنها بارها اقدام به کشتن امام احمد الحسن علیه السلام کردند و تعداد زیادی از انصار ایشان را کشتند ، بلکه بتوانند خود ایشان را در میان آنها به شهادت برسانند . و نام و یاد ایشان را از بین مردم محو کنند . اما امام احمد یمانی علیه السلام دعوتشان همچنان در جهان گسترش پیدا می کند و سال ها است که این دعوت الهی آغاز شده است

و اگر در دل خود گویی سخنی را که خداوند نگفته است چگونه تشخیص دهیم * هنگامی که نبی به اسم خداوند سخن گوید ، اگر آن چیز واقع نشود و به انجام نرسد ، این امری است که خداوند آن را نگفته است ، بلکه آن نبی آن را از روی تکبر و سرکشی گفته است . پس از او نترس . تثنیه باب 18 آیات 21-22

و عده ی بسیار زیاد از اخباری که سید احمد الحسن علیه السلام دادند ، چه بشارت ها و چه هشدار هایی را که ایشان ، از قبل خبر دادند ، به حقیقت پیوسته است . به کتاب کرامات و غیبیات امام احمد علیه السلام رجوع کنید که در آن فراوان است

الآن به شما می گویم از این مردم دست بردارید و ایشان را واگذارید زیرا اگر این رأی و عمل از انسان باشد ، خود تباه خواهد شد * ولی اگر از خدا باشد ، نمی توانید آن را برطرف نمود مبادا معلوم شود که با خدا منازعه می کنید . اعمال رسولان باب 5 آیات 38-39

دعوت امام احمد الحسن علیه السلام در بین دستان شماست . هر کسی علم دارد و می تواند ، از کتب آسمانی دلیلی بر رد دعوت سید احمد علیه السلام بیاورد . البته فقط دلیل و نه سفسطه و تهمت و ظن و گمان


اما درباره روح راستی و تسلی دهنده

حال نزد فرستنده خود می روم و كسی از شما از من نپرسد كه كجا می روی * ولیكن چون این را به شما گفتم دل شما از غم پر شده است * و من به شما راست می گویم كه رفتن من برای شما مفید است ، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد . و ليكن اگر بروم او را نزد شما می فرستم * و چون او آید جهان را بخاطر گناه توبیخ و سرزنش خواهد كرد و بر عدالت وداوری ملزم خواهد نمود * امّا بر گناه زیرا كه به من ایمان نمی آورند * امّا بر عدالت از آن سبب كه نزد پدر خود می روم ودیگر مرا نخواهید دید * امّا بر داوری از آن رو كه بر رئیس این جهان حكم شده است . یوحنا باب 16 آیات 5 تا 11

این تسلی دهنده و این فردی كه اهل جهان را بخاطر گناهانشان و تكذیب انبیاء و رسولان و قتل آنان و نپذیرفتن حقیقت انبیاء و وصيتهايشان و بی حرمتی به رئیس این جهان ( امام مهدی ع ) سرزنش و توبیخ می كند یمانی موعود علیه السلام است

عیسی (ع) فرمود : و بسیار چیزهای دیگرى دارم كه به شما بگویم ولي طاقت تحمّل آن را ندارید ولیكن زمانى كه اين روح حق باز آيد شما را به حق راهنمائى مى كند زیرا كه از خود حرفى نمى زند بلكه با آنچه شنیده است سخن خواهد گفت واز امور آینده شما خبر خواهد داد او مرا جلال خواهد داد زیرا از آنچه كه مال من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد . یوحنا باب 16 آیات 5 تا 11

اولا در خود انجیل می بینیم که لفظ روح ، برای انبیا و فرستادگان خداوند نیز به کار رفته است

ای حبیبان هر روح را قبول مکنید بلکه روح ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه . زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفته اند * به این روح خدا را می شناسیم : هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست * و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست . و این است روح دجال که شنیده اید که او می آید و الآن هم در جهان است . رساله اول یوحنا باب 4 آیات 1 تا 3

در اینجا کاملا روشن می بینیم که کلمه انبیاء مرادف کلمه روح به کار رفته است . پس هر کجا که کلمه روح می بینیم منظور روح القدس علیه السلام نمی باشد . بلکه می تواند به معنی نبی یا فرستاده نیز باشد

همچنین سید احمد الحسن علیه السلام حضرت عیسی مسیح علیه السلام را تایید و ایشان را تجلی و ظهور الله در مخلوقات می داند . بلکه حضرت روح الله علیه السلام را طلوع الله سبحانه و تعالی معرفی فرمودند

هرکه خدا را می شناسد ما را می شنود و آنکه از خدا نیست ما را نمی شنود . روح حق و روح ضلالت را از این تمییز می دهیم . رساله اول یوحنا باب 4 آیه 6

اگر مرا دوست دارید ، احکام مرا نگاه دارید * و من از پدر سؤال می کنم و تسلی دهنده ای دیگر به شما عطا خواهد کرد تا همیشه باشما بماند * یعنی روح راستی که جهان نمی تواند او را قبول کند زیرا که او را نمی بیند و نمی شناسد و اما شما او را می شناسید ، زیرا که با شما می ماند و در شما خواهد بود . یوحنا باب 14 آیات 15 تا 17

در این آیه می بینیم که وعده ی تسلی دهنده ای دیگر که همان روح راستی است داده می شود پس این تسلی دهنده و روح حق می تواند نبی یا فرستاده نیز باشد


والحمد لله وحده وحده وحده
وصلی الله علی محمد وآل محمد الائمة والمهدیین وسلم تسلیما کثیرا
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته 

کانال تلگرام

بالا