• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

راه رسیدن به خواسته ها

پیام حقیقت

مدیر بخش
#احمدالحسن


اگر خواسته ای داری، آنچه امام حسین(ع) بیان فرموده جویا باش: (الهی! چه از دست داده، آنکه تو را یافته است؟!) بخواه که در هر لحظه، به خدای سبحان چنگ بزنی. کسی که چیزی را دوست بدارد، دیده اش نابینا می شود.

اگر شما به خدا درآویزی و به او تعلق بگیری و در هر دم و لحظه ای او را دوست بداری، غیر او را نخواهی دید و غیر او را نخواهی شناخت، بلکه در همه چیز او را می بینی و همه چیز را به وسیله ی او و با او خواهی دید. الهی چه دارد آن که تو را ندارد؟! و چه از دست داده آن که تو را دارد؟!

آری هر کس خدا را بیابد و بشناسد، چیزی از او کم نمی شود و چیزی از دست نمی دهد زیرا دانسته که خدا همه چیز است؛ و هر کس خدا را گم کند و او را به طور کامل نشناسد هیچ چیزی نخواهد یافت و در واقع همه چیز را از کف داده است. تمام کره ی زمین با هر چه که در آن است، فقر چنین انسانی را بر طرف نمی سازد زیرا وی به واقع فقیر گشته است.


#سید_احمد_الحسن
در محضر عبد صالح (ع) ج 1_____
@ZamineSaze_Noor
 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
کانال زمینه ساز نور 1
کانال زمینه ساز نور 0

کانال تلگرام

بالا