• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

حکم روزه دختر زیر وزن شاخص BMI

javan

New Member
حکم روزه دختری که وزنش 5 کیلو زیر وزن شاخص (BMI)است, چیست؟
این کسری وزن حدود 5 سال پیش در پی 2 هفته روزه داری به وجود امده و پس از گذشت 5 سال هنوز به حالت طبیعی باز نگشته است.
 

کانال تلگرام

بالا