• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

حر است و سرباز حسین است

اشعار احمدی

مدیر بخش
#محرم

حر است و سرباز حسین است


چو اسمـش از ازل آزاده بوده است

به دور از هر ریا و ساده بوده است

بلی حر است و سرباز حسین است

به جانـبـازی دیــن آماده بوده است


IMG_20190904_101318_645.jpg@ashaar13
 

کانال تلگرام

بالا