• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

حاکمیت خدا در کتب عهدین

joel

New Member
حاکمیت خدا در کتاب مقدس
سنت رسولان الهی با توجه به عهد قدیم و عهد جدید بدین گونه بوده است که رسولان الهی برپادارنده حکومت الهی از سوی خداوند هستند و از سوی خداوند مأمور به اجرای فرامین الهی هستند و هم عهد جدید و هم عهد قدیم در یک امر با هم منطبق هستند که پادشاه و حاکم جهان خداوند است و این حاکمیت میتوان در طول اراده وی تفویض شود
در کتب مقدس میتوانیم ضرورت و اهمیت امر حاکمیت الهی را به خوبی متوجه شویم پس سیری خواهیم داشت به آیات کتاب مقدس تا حقیقت این امر برای ما بیش از پیش روشن شود


1.3.سلطنت خداوند بر زمــــین در عهدیــــــــن

مزامیر باب ۲۲ آیه ۲۸
۲۸ زیرا سلطنت‌ از آن‌ خداوند است‌ و او بر امّت‌ها مسلط‌ است‌.

اول تواریخ باب بیست و نه آیه یازده
ای خداوند، عظمت، قدرت، جلال، پیروزی و شکوه از آن توست و هر آنچه در زمین و آسمان است، از آن توست. پادشاهی از آن توست، تو بر فراز همه سر برافراشته ای.

دانیال باب ۲ آیه ۲۰ تا ۲۱
۲۰ و دانیال‌ متكلّم‌ شده‌، گفت‌: «اسم‌ خدا تا ابدلا´باد متبارك‌ باد زیرا كه‌ حكمت‌ و توانایی‌ از آن‌ وی‌ است‌. ۲۱ و او وقتها و زمانها را تبدیل‌ می‌كند. پادشاهان‌ را معزول‌ می‌نماید و پادشاهان‌ را نصب‌ می‌كند. حكمت‌ را به‌ حكیمان‌ می‌بخشد و فطانت‌پیشه‌گان‌ را تعلیم‌ می‌دهد.

لوقا باب ده آیه بیست و یک
در همان‌ ساعت‌، عیسی‌ در روح‌ وجد نموده‌ گفت‌: “ای‌ پدر مالک‌ آسمان‌ و زمین‌، تو را سپاس‌ می‌کنم‌ که‌ این‌ امور را از دانایان‌ و خردمندان‌ مخفی‌ داشتی‌ و بر کودکان‌ مکشوف‌ ساختی‌. بلی‌ ای‌ پدر، چونکه‌ همچنین‌ منظور نظر تو افتاد.”

اول تواریخ باب شانزده آیه سی و یک
ای زمین و آسمان شاد باشید، به ملّتها بگویید خداوند پادشاهی می کند.

مزامیر باب چهل و هفت آیه هشت
خدا بر امّت‌ها سلطنت‌ می‌كند. خدا بر تخت‌ قدس‌ خود نشسته‌ است‌.

اعمال رسولان باب هفده آیه بیست و چهار
خدایی‌ که‌ جهان‌ و آنچه‌ در آن‌ است‌ آفرید، چونکه‌ او مالک‌ آسمان‌ و زمین‌ است‌، در هیکلهای‌ ساخته‌ شده‌ به‌ دستها ساکن‌ نمی‌باشد

افسسیان باب یک آیه بیست و یک
و او را مافوق هر سلطه و اقتدار و قدرت و پادشاهی و هر مقام دیگر که بتوان ذکر کرد نه تنها در این دنیا بلکه در دنیای آینده نیز قرار داد.

2.3.ابدی بودن سلطنت خداوند

عبرانیان باب یک آیه هشت
اما در بارهً پسر فرمود : « ای خدا ، تخت سلطنت تو ابدی است و با عدالت حکومت می کنی.

خروج باب پانزده آیه هجده
تو ای خداوند تا به ابد پادشاهی خواهی کرد.

3.3.عالــــــــم ذر عالم انتخاب رسولان الهی
عالمی ست که انسان ها در آن امتحان و مطابق آن امتحان شکست یا پیروز شده اند
در عالم ذر از فرستادگان و رسولان الهی پیمان گرفته شده است و مطابق با آن عالم ،در عالم دنیا به مقامات و درجات خاصی نائل میشوند و این عین عدالت است که خداوند به برخی در این دنیا نعمتی بیشتر افزوده است .با اینکه به کافران در آن عالم شانش دوباره ای در این دنیا داده است و این نشأت گرفته از اوج رحمت و شفقت خداوند دارد
در آن دنیا حجج و رسولان امتحان و انتخاب شده اند و مطابق با درجات هر کدامشان در این دنیا به مقامات اخروی و دنیوی خاصی رسیده اند .
سِیری در آیات انجیل عهد جدید و عهد قدیم در مورد عالم ذر:

افسسیان باب یک آیه چهار
خدا از زمانهای بسیار دور، حتی پیش از آنکه جهان را بیافریند، ما را برگزید تا در اثر آن فداکاری که مسیح در راه ما کرد، از آن او گردیم . خدا از همان زمان ، اراده نمود تا ما را در نظر خود پاک سازد بطوری که حتی یک لکه نیز در ما یافت نشود، تا وقتی در حضور او حاضرمی شویم ، سراپا مدیون محبت او باشیم .
تیموتائوس دوم باب یک آیه نه
این خداست که ما را نجات داد و برای خدمت خود برگزید، نه بدلیل لیاقت ما، بلکه بسبب اینکه پیش از آفرینش جهان اراده فرموده بود لطف و محبت خود را بوسیله عیسی مسیح به ما نشان دهد.

پطرس اول باب یک آیه دو
از درگاه‌ الهی‌، طالب‌ رحمت‌ و آرامش‌ برای‌ شما می‌باشم‌. ای‌ عزیزان‌، خدای‌ پدر از مدتها پیش‌ شما را برگزید، زیرا او از پیش‌ می‌دانست‌ که‌ شما به‌ او ایمان‌ خواهید آورد. روح‌ خدا نیز شما را با خون‌ عیسی‌ مسیح‌ پاک‌ ساخته‌ تا بتوانید طبق‌ خواست‌ مسیح‌ زندگی‌ کنید.

اشعیا باب ۴۹
۵ قبل از تولّدم، خداوند مرا انتخاب کرد؛ و او مرا به عنوان بنده خود مأمور ساخت که قومش را بازگردانم، و اقوام پراکنده اسرائیل را به وطن خودشان برسانم. خداوند به من چنین لطف کرده است، او سرچشمه قدرت من است

یوحنا باب یک آیه بیست و هفت
او آن‌ است‌ که‌ بعد از من‌می‌آید، اما پیش‌ از من‌ شده‌ است‌، که‌ من‌ لایق‌ آن‌ نیستم‌ که‌ بند نعلینش‌ را باز کنم.

انجیل یوحنا باب هشت
۵۷ یهودیان به او گفتند:« تو هنوز پنجاه سال هم نداری پس چگونه ممکن است ابراهیم را دیده باشی؟
۵۸عیسی به ایشان گفت:« یقین بدانید که پیش از تولد ابراهیم، من بوده ام و هستم. ۵۹ آنها سنگ برداشتند که به سوی عیسی پرتاب کنند ولی او از نظر مردم دور شد و معبد را ترک کرد و رفت

یوحنا باب هفده آیه بیست و چهار
ای‌ پدر می‌خواهم‌ آنانی‌ که‌ به‌ من‌ داده‌ای‌ با من‌ باشند در جایی‌ که‌ من‌ می‌باشم‌ تا جلال‌ مرا که‌ به‌ من‌ داده‌ای‌ ببینند، زیرا که‌ مرا پیش‌ از بنای‌ جهان‌ محبت‌ نمودی‌.

قرنتیان اول باب و دو آیه هفت
بلکه‌ حکمت‌ خدا را در سری بیان‌ می کنیم‌، یعنی آن‌ حکمت‌ مخفی را که‌ خدا پیش‌ از دهرها برای جلال‌ ما مقدر فرمود.

پطرس اول باب ۱
۱۹ بلکه‌ به‌ خون‌ گرانبها چون‌ خون‌ بره‌ بی‌عیب‌ و بی‌داغ‌ یعنی‌ خون‌ مسیح‌، ۲۰ که‌ پیش‌ از بنیاد عالم‌ معین‌ شد، لکن‌ در زمان‌ آخر برای‌ شما ظاهر گردید، ۲۱ که‌ بوساطت‌ او شما بر آن‌ خدایی‌ که‌ او را از مردگان‌ برخیزانید و او را جلال‌ داد، ایمان‌ آورده‌اید تا ایمان‌ و امید شما بر خدا باشد

یوحنا باب هفده آیه پنج
و اکنون ای پدر ، مرا در پیشگاه خود جلال بده ــ همان جلالی که پیش از آفرینش جهان در نزد تو داشتم.

4.3.نصب حکومت ها توسط خداوند

حاکمیت برای خداست و این آیات نشان میدهد که تنها خداوند میتواند حاکم را تعیین کند !


دانیال باب چهار آیه بیست و پنج
تو از میان مردم رانده خواهی شد و با حیوانات وحشی زندگی خواهی نمود. مثل گاو به تو علف می دهند و شبنم آسمان بر سر تو خواهد بارید. هفت سال به این ترتیب خواهد گذشت تا تو بدانی که خدای متعال بر تمام ممالک جهان فرمانروایی می کند و آن را به هرکه بخواهد می دهد.

مزامیر باب هشتاد و چهار آیه نه
خدایا، پادشاه ما را برکت بده، پادشاهی که خودت او را برگزیده ای.

ارمیا باب پنجاه آیه چهل و چهار
من، خداوند، مثل شیری که از بیشه ای در کنار رود اردن بیرون می آید و به طرف چمنزارها می رود، تمام بابلی ها را مجبور می کنم به طور ناگهانی از شهر خودشان فرار کنند. آنگاه رهبری که من انتخاب می کنم، بر آن ملّت حکومت خواهد کرد. چه کسی را می توانید با من مقایسه کنید؟ چه کسی جرات دارد مرا به مبارزه بطلبد؟ چه فرمانروایی می تواند با من مخالفت نماید؟

6.3.برگزیده شدن موسی نبی توسط خداوند

اول سموئیل باب دوازده آیه شش
سموئیل گفت: این خداوند بود كه موسی و هارون را برگزید و اجداد شما را از مصر بیرون آورد.

7.3.به حکومت رسیدن یعقوب نبی توسط خداوند

پیدایش باب بیست و هشت آیه چهار
تا خدا همان طور که ‌ابراهیم ‌را برکت ‌داد، تو و فرزندان ‌تو را نیز برکت دهد تا تو مالک این ‌سرزمینی که در آن زندگی می کنی و خدا آن ‌را به ‌ابراهیم داده است، ‌بشوی .

مزامیر باب صد و سی و پنج آیه چهار
زیرا كه‌ خداوند یعقوب‌ را برای‌ خود برگزید، و اسرائیل‌ را به‌ جهت‌ ملكِ خاصِّ خویش‌.

مزامیر باب چهل و هفت آیه چهار
میـراث‌ ما را برای‌ ما خواهد برگزید یعنی‌ جلالت‌ یعقـوب‌ را كه‌ دوست‌ می‌دارد، سِلاه‌.

8.3.به حکومت رسیدن داود نبی توسط خداوند

اول تواریخ باب چهارده آیه دو
و داود دانست‌ كه‌ خداوند او را به‌ پادشاهی‌ اسرائیل‌ استوار داشته‌ است‌، زیرا كه‌ سلطنتش‌ به‌خاطر قوم‌ او اسرائیل‌ به‌ درجة‌ بلند برافراشته‌ شده‌ بود

اول تواریخ باب یازده آیه سه
پس تمام رهبران قوم اسرائیل نزد پادشاه در حبرون رفتند و داوود در پیشگاه خداوند در حبرون با ایشان پیمان بست و ایشان داوود را طبق کلام خداوند به سموئیل به پادشاهی اسرائیل مسح کردند.

مزامیر باب هشتاد و نه آیه بیست
بنده خود، داوود را به پادشاهی برگزیدم و او را با روغن مقدّس مسح کردم.

مزامیر باب هفتاد و هشت آیه هفتاد
و بندة‌ خود داود را برگزید و او را از آغلهای‌ گوسفندان‌ گرفت‌.

دوم سموئیل باب پنج آیه دوازده
پس‌ داود فهمید كه‌ خداوند او را بر اسرائیل‌ به‌ پادشاهی‌ استوار نموده‌، و سلطنت‌ او را به‌ خاطر قوم‌ خویش‌ اسرائیل‌ برافراشته‌ است‌.

اول تواریخ باب بیست و هشت آیه چهار
با این وجود خداوند خدای اسرائیل، از میان همه فامیلم مرا برگزید که تا ابد بر اسرائیل پادشاه باشم و او قوم یهودا را به رهبری برگزید. و از قوم یهودا خانواده مرا و از میان پسران پدرم از من خشنود گشت تا مرا پادشاه اسرائیل کند.


9.3.وعده خداوند و برگزیدن حجج خود از نسل داود نبی

دوم تواریخ باب سیزده آیه پنج
آیا نمی دانید که خداوند، خدای اسرائیل، پادشاهی اسرائیل را تا ابد به فرزندان داوود داده است و با ایشان با نمک پیمان بسته است.

دوم تواریخ باب سیزده آیه پنج
آیا شما نمی‌دانید كه‌ یهُوَه‌ خدای‌ اسرائیل‌ سلطنت‌ اسرائیل‌ را به‌ داود و پسرانش‌ با عهد نمكین‌ تا به‌ ابد داده‌ است‌؟

دوم تواریخ باب سیزده آیه هشت
و شما الا´ن‌ گمان‌ می‌برید كه‌ با سلطنت‌ خداوند كه‌ در دست‌ پسران‌ داود است‌ مقابله‌ توانید نمود؟ و شما گروه‌ عظیمی‌ می‌باشید و گوساله‌های‌ طلا كه‌ یرُبْعام‌ برای‌ شما به‌ جای‌ خدایان‌ ساخته‌ است‌ با شما می‌باشد.

مزامیر باب هشتاد و نه آیه سی و شش
خاندان او تا به ابد باقی، و پادشاهی او تا زمانی که خورشید می تابد، استوار خواهد بود.


10.3.به حکومت رسیدن سلیمان نبی جانشین داود نبی

اول تواریخ باب بیست و نه آیه بیست و سه
پس‌ سلیمان‌ بر كرسی‌ خداوند نشسته‌،به‌ جای‌ پدرش‌ داود پادشاهی‌ كرد و كامیاب‌ شد و تمامی‌ اسرائیل‌ او را اطاعت‌ كردند.

دوم تواریخ باب سیزده آیه هشت
اکنون نقشه می کشید در برابر پادشاهی خداوند که در دست پسران داوود است بایستید، چون تعداد شما زیاد است و گوساله های طلایی را که یربعام به عنوان خدا برای شما ساخت با خود به همراه دارید.

اول پادشاهان باب دو آیه دوازده
و سلیمان‌ بر كرسی‌ پدر خود داود نشست‌ و سلطنت‌ او بسیار استوار گردید.

11.3.برگیزدن سلیمان نبی برای حکومت توسط خداوند

اول تواریخ باب ۲۸
۵ و از جمیع پسران من ( زیرا خداوند پسران زیاد به من داده است)، پسرم سلیمان را برگزیده است تا بر کرسی سلطنت خداوند بر اسرائیل بنشیند. ۶ و به من گفت: پسر تو سلیمان، او است که خانه مرا و صحن های مرا بنا خواهد نمود، زیرا که او را برگزیده ام تا پسر من باشد و من پدر او خواهم بود. ۷ و اگر او به جهت بجا آوردن فرایض و احکام من مثل امروز ثابت بماند، آنگاه سلطنت او را تا به ابد استوار خواهم گردانید. ۸ پس الان در نظر تمامی اسرائیل که جماعت خداوند هستند و به سمع خدای ما متوجه شده، تمامی اوامر یهوه خدای خود را بطلبید تا این زمین نیکو را به تصرف آورده، آن را بعد از خودتان به پسران خویش تا به ابد به ارثیت واگذارید. ۹ و تو ای پسر من سلیمان خدای پدر خود را بشناس و او را به دل کامل و به ارادت تمام عبادت نما زیرا خداوند همه دلها را تفتیش می نماید و هر تصور فکرها را ادراک می کند، و اگر او را طلب نمایی ، او را خواهی یافت، اما اگر او را ترک کنی، تو را تا به ابد دور خواهد انداخت. ۱۰ حال با حذر باش زیرا خداوند تو را برگزیده است تا خانه ای به جهت مقدس او بنا نمایی، پس قوی شده، مشغول باش.

دوم تواریخ باب هفت آیه هجده
آنگاه من تخت پادشاهی تو را استوار می کنم و طبق پیمانی که با پدرت داوود بستم و گفتم: تو همیشه جانشینی در اسرائیل خواهی داشت که بر آن فرمانروایی کند، عمل خواهم کرد.

12.3.برگزیدن حکومت و سلطنت خداوند برای عیسی مسیح

مکاشفه باب دوازده آیه ده
آنگاه صدائی بلند در آسمان شنیدم که می گفت : « اکنون نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او قدرت را به دست گرفته است و کسی که مدعیءٍ برادران ما بود و شب و روز آنان را در برابر خدای ما متهم می ساخت از آسمان بیرون رانده شده است.

متی باب ۱۲
بندۀ برگزیدۀ خدا
۱۵ اما وقتی عیسی از ماجرا باخبر شد، آنجا را ترک کرد ولی جمعیت زیادی به دنبال او رفتند و او همه بیماران را شفا بخشید .

۱۶ و به آنها دستور داد که در باره او با کسی صحبت نکنند.

۱۷ تا به این وسیله پیشگوئی اشعیاء نبی تحقق یابد که می فرماید:

۱۸ این است بنده من که او را برگزیده ام او محبوب و مایه شادی من است. او را از روح خود سرشار خواهم ساخت و او ملتها را از کیفر الهی آگاه خواهد نمود.

۱۹ او با کسی ستیزه نمی کند و فریاد نمی زند، و کسی صدای او را در کوچه ها نخواهد شنید.

۲۰ نی خمی ده را نخواهد شکست، و فتیله نیم سوخته را خاموش نخواهد کرد و خواهد کوشید تا عدالت پیروز شود.

۲۱ او مایه امید تمام ملتها خواهد بود.


13.3.بشارت سلطنت دادن خداوند از فرزندان یسی به سموئیل نبی

اول سموئیل باب شانزده آیه یک
و خداوند به سموئیل گفت: «تا به كی تو برای شاؤل ماتم می گیری چونكه من او را از سلطنت نمودن بر اسرائیل رد نمودم. پس حقّة خود را از روغن پر كرده، بیا تا تو را نزد یسّای بیت لحمی بفرستم، زیرا كه از پسرانش پادشاهی برای خود تعیین نموده ام.

14.3.بشارت به اشعیا نبی در مورد به حکومت رسیدن فرزندانی از ریشه یسی

رومیان باب پانزده آیه دوازده
و اشعیاء نیز می گوید : « ریشۀ یسی خواهد آمد و او برای حکومت بر ملتها می آید و امید ملل بر او خواهد بود

اول پادشاهان باب چهارده آیه چهارده
خداوند پادشاه دیگری بر اسرائیل خواهد گماشت تا به پادشاهی خاندان یربعام پایان دهد.

اول تواریخ باب سه آیه ده
این است نام فرزندان سلیمان که نسل به نسل به پادشاهی رسیدند: رحبعام، ابیا، آسا، یهوشافاط،

مزامیر باب ۸۹
۱ رحمت‌های‌ خداوند را تا به‌ ابد خواهم سرایید. امانت‌ تو را به‌ دهان‌ خود نسلاً بعد نسل‌ اعلام‌ خواهم‌ كرد. ۲ زیرا گفتم‌ رحمت‌ بنا خواهد شد تا ابدالا´باد و امانت‌ خویش‌ را در افلاك‌ پایدار خواهی‌ ساخت‌. ۳ با برگزیدة‌ خود عهد بسته‌ام‌. برای‌ بنده‌ خویش‌ داود قسم‌ خورده‌ام‌. ۴ كه‌ ذریت‌ تو را پایدار خواهم‌ ساخت‌ تا ابدالا´باد و تخت‌ تو را نسلاً بعد نسل‌ بنا خواهم‌ نمود، سلاه‌.

دوم تواریخ باب هفده آیه پنج
در نتیجه خداوند پادشاهی را در دستهای او استوار نمود. تمام یهودا برای یهوشافاط هدیه آوردند و او دولتمند و مورد احترام بود.
از خداوند، آن قادر متعال باید ترسید او پادشاه بزرگی است، بر سراسر جهان پادشاهی می کند.

15.3.بشارت به اشعیای نبی برگزیده خداوند

اشعیا باب ۶
۱ در سالی‌ كه‌ عزّیا پادشاه‌ مرد، خداوند را دیدم‌ كه‌ بر كرسی‌ بلند و عالی‌ نشسته‌ بود، و هیكل‌ از دامنهای‌ وی‌ پر بود. ۲ و سرافین‌ بالای‌ آن‌ ایستاده‌ بودند كه‌ هر یك‌ از آنها شش‌ بال‌ داشت‌، و با دو از آنها روی‌ خود را می‌پوشانید و با دو پایهای‌ خود را می‌پوشانید و با دو پرواز می‌نمود. ۳ و یكی‌ دیگری‌ را صدا زده‌، می‌گفت‌: «قدّوس‌ قدّوس‌ قدّوس‌ یهوه‌ صبایوت‌، تمامی‌ زمین‌ از جلال‌ او مملّو است‌.» ۴ و اساس‌ آستانه‌ از آواز او كه‌ صدا می‌زد می‌لرزید و خانه‌ از دود پر شد. ۵ پس‌ گفتم‌ :«وای‌ بر من‌ كه‌ هلاك‌ شده‌ام‌ زیرا كه‌ مرد ناپاك‌ لب‌ هستم‌ و در میان‌ قوم‌ ناپاك‌ لب‌ ساكنم‌ و چشمانم‌ یهوه‌ صبایوت‌ پادشاه‌ را دیده‌ است‌.» ۶ آنگاه‌ یكی‌ از سرافین‌ نزد من‌ پرید و در دست‌ خود اخگری‌ كه‌ با انبر از روی‌ مذبح‌ گرفته‌ بود، داشت‌. ۷ و آن‌ را بر دهانم‌ گذارده‌، گفت‌ كه‌ «اینك‌ این‌ لبهایت‌ را لمس‌ كرده‌ است‌ و عصیانت‌ رفع‌ شده‌ و گناهت‌ كفّاره‌ گشته‌ است‌.» ۸ آنگاه‌ آواز خداوند را شنیدم‌ كه‌ می‌گفت‌: «كه‌ را بفرستم‌ و كیست‌ كه‌ برای‌ ما برود؟» گفتم‌: «لبیك‌ مرا بفرست‌.» ۹گفت‌: «برو و به‌ این‌ قوم‌ بگو البّته‌ خواهید شنید، امّا نخواهید فهمید و هرآینه‌خواهید نگریست‌ امّا درك‌ نخواهید كرد.

16.3.پیروزمندان چه کسانی هستند

متی باب سیزده آیه سی و هشت
مزرعه، این جهان است و بذر نیکو تابعین پادشاهی خدا هستند و تخم های تلخه پیروان شیطان می باشند.

متی باب سیزده آیه نوزده
وقتی شخصی مژده پادشاهی خدا را می شنود ولی آن را نمی فهمد شیطان می آید و آنچه را که در دل او کاشته شده می رباید. این بذری است که در وسط راه افتاده بود.

17.3.مذمت تقلید از غیر رسول الهی

مرقس باب ۷
۶ در جواب‌ ایشان‌ گفت‌: “نیکو اخبار نمود اشعیا درباره‌ شما ای‌ ریاکاران‌، چنانکه‌ مکتوب‌ است‌: این‌ قوم‌ به‌ لبهای‌ خود مرا حرمت‌ می‌دارند لیکن‌ دلشان‌ از من‌ دور است‌.
۷ پس‌ مرا عبث‌ عبادت‌ می‌نمایند زیرا که‌ رسوم‌ انسانی‌ را به‌ جای‌ فرایض‌ تعلیم‌ می‌دهند،
۸ زیرا حکم‌ خدا را ترک‌ کرده‌، تقلید انسان‌ را نگاه‌ می‌دارند، چون‌ شستن‌ آفتابه‌ها و پیاله‌ها و چنین‌ رسوم‌ دیگر بسیار بعمل‌ می‌آورید.”
۹ پس‌ بدیشان‌ گفت‌ که‌ “حکم‌ خدا را نیکو باطل‌ ساخته‌اید تا تقلید خود را محکم‌بدارید.
۱۰ از اینجهت‌ که‌ موسی‌ گفت‌ پدر و مادر خود را حرمت‌ دار و هر که‌ پدر یا مادر را دشنام‌ دهد، البته‌ هلاک‌ گردد.
۱۱ لیکن‌ شما می‌گویید که‌ هرگاه‌ شخصی‌ به‌ پدر یا مادر خود گوید: "آنچه‌ از من‌ نفع‌ یابی‌ قربان‌ یعنی‌ هدیه‌ برای‌ خداست‌"
۱۲ و بعد از این‌ او را اجازت‌ نمی‌دهید که‌ پدر یا مادر خود را هیچ‌ خدمت‌ کند.
۱۳پس‌ کلام‌ خدا را به‌ تقلیدی‌ که‌ خود جاری‌ ساخته‌اید، باطل‌ می‌سازید و کارهای‌ مثل‌ این‌ بسیار بجا می‌آورید .


کولسیان باب دو آیه هشت
مواظب باشید مبادا کسی با دلایل پوچ و فلسفه ای که متکی به سنتهای انسانی و عقاید بچگانه ی این جهان است شما را اسیر خود سازد. این تعالیم از مسیح نیست

 

کانال تلگرام

بالا