• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

#تکامل حیات یک واقعیت (fact) است.

توهم بی خدایی

مدیر بخش
#تکامل حیات یک واقعیت (fact) است.برخی از علمای ادیان و اتباع آن ها از آنجا که با مفاهیم علمی آشنایی کامل ندارند می پندارند با به کار بردن عبارت فرضیه برای تکامل می توانند آن را در نزد عموم بی ارزش جلوه دهند!!


در حالیکه در علم مفاهیم فکت (واقعیت)، فرضیه و نظریه تعاریف مشخصی دارند که با هم متفاوت می باشند و امروزه واقعیت (فکت) تکامل و تطور حیات پذیرفته شده است و برای آن نظریات مختلفی نظیر نظریه تکامل بوسیله انتخاب طبیعی، نظریه سنتز تکاملی مدرن و اخیرا نظریه سنتز تکاملی توسعه یافته و ... ارائه شده است اما برای فهم بهتر مطالب فوق به توضیح آن ها می پردازیم.


واقعیت یا fact: عبارت است از مشاهدات ما در مورد محیط پیرامون که قابل اثبات و تکرار پذیری باشد.

فرضیه یا hypothesis: توضیح احتمالی یا حدسیات ما درمورد چگونگی وقوع آن واقعیت است که قابل آزمایش می باشد.

نظریه یا theory: توضیح علت پدیده ها (واقعیت) است که توسط مجموعه ای از شواهد علمی پشتیبانی میشود. در واقع زمانی که درستی فرضیه های متعددی با استفاده از روش های علمی، درمورد علت وقوع یک پدیده تایید می گردد، یک نظریه علمی ثبت می شود.
برای درک بهتر کاربرد آنها به مثال زیر توجه کنید:

واقعیت (فکت): بعنوان مثال سقوط یک سیب از درخت به سمت زمین.

فرضیه: نیرویی وجود دارد که سیب را به سمت زمین می کشد.

نظریه: نیروی گرانش و انحنای فضا-زمان سبب سقوط اجسام از ارتفاع است.


سوالی که اینجا مطرح می شود آن است که آیا سیر تکامل و تطور حیات یک واقعیت می باشد یا نه؟
پاسخ بسیار واضح است از آنجا که تکامل حیات از حدود 4 میلیارد سال پیش تا کنون شروع شده است و ما شاهد گونه زایی و تنوع انواع در این برهه زمانی نبوده ایم نمی توانیم مستقیم شاهد این فکت باشیم ولی این دلیل رد نمودن فکت یا واقعیت تکامل حیات نمی تواند باشد زیرا برای درک واقعیات از نقطه نظر علم یا باید مستقیم آن را مشاهده کرد یا از طریق اثراتی به آن پی ببریم مثلا دایناسورها را ندیدیم ولی با مشاهده فسیل آن ها پی به وجود آنها در میلیون ها سال پیش برده ایم.
 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
کانال توهم الحاد ( بی خدایی) 0

کانال تلگرام

بالا