• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

تو احمدالحسن یمانی

اشعار احمدی

مدیر بخش
#یمانی
#احمدالحسن_ع

تو احمدالحسن یمانی


احمد تو مقتدای عالم هستی
تو هرچه غـیـرِ حق شکستی
تویی که مــنــجــیِ زمـانــه
تویی یــمـــانــی از الستی

احمد وصی صاحب‌الزمانی
برای جسم خسته جـانـی
تـو دلخوشی اهـل‌بـیـتـی
تو احـمـدالـحـسـن یمانی

رسیده دعـوتـت به دنـیـا
نویدِ عشقِ پاک‌ات هر جا
بـیـا که عـالـمـی فـدایـت
بیا تـو دلـخـوشـی زهــرا

«تو آمدی زمانه نو شد»
کلام عــادلـانـه نــو شد
به نصِّ مصطفای خاتم
به پرچم‌ات نشانه نو شد

«احمد به راه پرحق تو سوگند»
به هر حـدیـثِ شَهدُ چون قند
«که شوق زنـده مـانـدن مــن»
به دعــوتِ تــو خورده پـیوند

احمد وصی صاحب‌الزمانی
برای جـسـم خسـته جـانـی
تـو دلـخـوشـی اهـل‌بـیـتـی
تو احــمــدالــحـسـن یمانی


@ashaar13
 

کانال تلگرام

بالا