• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

تسلی دهنده از کجا می آید؟ آیا مکان او ذکر شده است؟

معلم موسی

مدیر بخش
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صلی علی محمد وال محمد الائمه والمهدیین وسلما تسلیما

تسلی دهنده از کجا می آید؟ آیا مکان او ذکر شده است؟

بشارت‌ها در عهد قديم و جديد، تأکيد دارند که تمام زمينه‌های برپائی قيامت صغری و بازگشت عيسی، از مشرق به خصوص در عراق يا بابل روی خواهند داد و ويرانی بابل (بغداد)، در قيامت صغری چيزی نيست جز نشانه‌ی واضح بر ظهور تسلّی‌دهنده، فرستاده‌ی عيسی ع؛ زيرا همان‌طورکه ظهور عيسی از مشرق بود، بازگشتش نيز از مشرق خواهد بود و قبل از حضرتش، رسولش يعنی تسلّی‌دهنده خواهد آمد.
(
۲۲ و يهوه‌ صبايوت‌ می‌گويد: «من‌ به‌ ضدّايشان‌ خواهم‌ برخاست‌.» و خداوند می‌گويد: «اسـم‌ و بقيـه‌ را و نسـل‌ و ذريـت‌ را از بابـل‌ منقطـع‌ خواهـم‌ ساخت‌. ۲۳ و آن‌ را نصيب‌ خار پشتها و خَلابهـای آب‌ خواهـم‌ گردانيـد و آن‌ را با جاروب‌ هلاكت‌ خواهم‌ رُفت‌.» يهوه‌ صبايوت‌ می‌گويد).[SUP]([1])[/SUP]
و ويرانی بغداد (يا بر اساس تسميّه‌ی قديميش بابل)، به دست امريکا نشانه‌ای که در ابتدا در بحث نشانه های قیامت صغری آوردیم واضح است برای تمام نصاری در راستای آمادگيشان از برای نصرت و ياری تسلّی‌دهنده که در عراق ظهور خواهد کرد، می‌باشد؛ زيرا اُمتی است که در آن متولد خواهد شد و در تمام فتنه‌هايش زندگی می‌کند و آن‌چه در عهد قديم و جديد روايت شده، مؤيد اين امر می‌باشد.
عيسی ع آغاز ظهور پسر انسان را از جانب مشرق به سمت مغرب تعبير می‌کند و مشرق به نسبت مکان عيسی ع در آن زمان، عراق می‌باشد
.

(۲۷ زيرا همچنان‌ که‌ برق‌ از مشرق‌ ساطع‌ شده‌، تا به‌ مغرب‌ ظاهر می‌شود، ظهور پسر انسان‌ نيز چنين‌ خواهد شد).[SUP]([2])[/SUP]
و آغاز خروجش از جانب مشرق برای انتقام از دشمنان خدا و مبغضانش از شهری که فرات در آن جاری‌ست همان‌طور که کتاب مقدس بدان خبر داده، محقق می‌گردد.
(۱۰ زيرا كه‌ آن‌ روز روز انتقام‌ خداوند يهوه‌ صبايوت‌ می‌باشد كه‌ از دشمنان‌ خود انتقام‌ بگيرد. پس‌ شمشير هلاك‌ كرده‌، سير می‌شود و از خون‌ ايشان‌ مست‌ می‌گردد. زيرا خداوند يهوه‌ صبايوت‌ در زمين‌ شمال‌ نزد نهر فرات‌ ذبحی دارد).[SUP]([3])[/SUP]
(۱۴ و خداوند بالای‌ ايشان‌ ظاهر خواهد شد و تير او مانند برق‌ خواهد جست‌ و خداوند يهوه‌ كَرِنّا را نواخته‌، بر گِردبادهای‌ جنوبی‌ خواهد تاخت‌).[SUP]([4])[/SUP]
و مهدی اول، سيد احمد الحسن ع از مشرق، از اهل عراق، شهری که فرات در آن جريان داشته، می‌باشد و بدين ترتيب، مسکن نيز ثابت گرديد.


[HR][/HR][1]. إشعيا: الأصحاح ۱۴.

[2]. متی: الأصحاح: ۲۴.

[3]. سفر أرميا ۴۶: ۱۰.

[4]. سفر زکريا ۹: ۱۴.
 

کانال تلگرام

بالا