• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

تسلی دهنده احمد علیه السلام

AnsarAllah313

اخراجی

بسم الله الرحمن الرحیم
والحمد لله رب العالمین
وصلی الله علی محمد وآل محمد الائـمة والمهدیین وسلم تسلیما کثیرا



تسلی دهنده احمد علیه السلام



ابتدا نصوصی که در اجیل درباره تسلی دهنده صحبت شده است


اگر مرا دوست‌ دارید، احکام‌ مرا نگاه‌ دارید * و من‌ از پدر سوال‌ می‌ کنم‌ و تسلی‌ دهنده ‌ای‌ دیگر به‌ شما عطا خواهد کرد که تا همیشه‌ با شما بماند * یعنی‌ روح‌ راستی‌ که‌ جهان‌ نمی‌ تواند او را قبول‌ کند زیرا که‌ او را نمی‌ بیند و نمی ‌شناسد و اما شما او را می ‌شناسید، زیرا که‌ با شما می ‌ماند و در شما خواهد بود
یوحنا : باب 14 آیه 15 تا 17

لیکن تسلی دهنده یعنی روح القدس که پدر او را به اسم من می فرستد او همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه به شما گفتم به یاد شما خواهد آورد * سلامتی برای شما می گذارم سلامتی خود را به شما می دهم نه چنان که جهان می دهد من به شما می دهم دل شما مضطرب و هراسان نباشد * شنیده اید که من به شما گفتم می روم و نزد شما می آیم اگر مرا محبت می نمودید خوشحال می گشتید که گفتم نزد پدر می روم زیرا که پدر بزرگتر از من است * و الان قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتی که واقع شود ایمان آورید * بعد از این بسیار با شما نخواهم گفت زیرا که رئیس این جهان می آید و در من چیزی ندارد * لیکن تا جهان بداند که پدر را محبت می نمایم چنانکه پدر به من حکم کرد همانطور می کنم برخیزید از اینجا برویم
یوحنا : باب 14 آیه 26 تا 31

لیکن‌ چون‌ تسلی‌ دهنده‌ که‌ او را از جانب‌ پدر نزد شما می ‌فرستم‌ آید، یعنی‌ روح‌ راستی‌ که‌ از پدر صادر می‌ گردد، او بر من‌ شهادت‌ خواهد داد * و شما نیز شهادت‌ خواهید داد زیرا که‌ از ابتدا با من‌ بوده ‌اید
یوحنا : باب 15 آیه 26 و 27

اما الان نزد فرستنده خود می روم و كسی از شما از من نمی پرسد به كجا می روی * ولیكن چون این را به شما گفتم دل شما از غم پر شده است * و من به شما راست می گویم كه رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد و ليكن اگر بروم او را نزد شما می فرستم * و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود * اما بر گناه زیرا كه به من ایمان نمی آورند * و اما بر عدالت از آن سبب كه نزد پدر خود می روم و دیگر مرا نخواهید دید * و اما بر داوری از آن رو كه بر رئیس این جهان حكم شده است * و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم كه به شما بگویم لکن طاقت تحمل آنها را ندارید * و لیكن چون او یعنی روح راستی آيد شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد زیرا كه از خود تکلم نمی کند بلكه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد * او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد
یوحنا : باب 16 آیه 5 تا 14


تسلی دهنده شخص یا یک انسان انسان و نه روح القدس


حال دلائلی را که به روشنی نشان می دهند تسلی دهنده باید انسان باشد ، نه روح القدس را بررسی می کنیم


1) (اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد)(باب 16 آیه 7) : یعنی تسلی دهنده بعد از رفتن عیسی (ع) می آید

اما اکنون می بینیم که شرط آمدن روح القدس ، رفتی عیسی مسیح (ع) نیست . زیرا روح القدس از قبل و حتی در زمان خود عیسی (ع) هم موجود بوده است

الف) زکریا (ع)
(و پدرش زکریا از روح القدس پر شده گفت) . لوقا : باب 1 آیه 67

ب) الیصابات
(و چون الیصابات سلام مریم را شنید بچه در رحم او به حرکت آمد و الیصابات به روح القدس پر شده) . لوقا : باب 1 آیه 41

ج) مریم (ع)
(مریم به فرشته گفت : این چگونه می شود و حال آنکه مردی را نشناخته ام * فرشته در جواب وی گفت : روح القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد) . لوقا : باب 1 آیه 34 و 35

د) یحیی (ع)
(فرشته بدو گفت : ای زکریا ترسان مباش زیرا که‌ دعای‌ تو مستجاب‌ گردیده‌ است‌ و زوجه‌ ات‌ الیصابات‌ برای‌ تو پسری‌ خواهد زایید و او را یحیی‌ خواهی‌ نامید * و تو را خوشی‌ و شادی‌ رخ‌ خواهد نمود و بسیاری‌ از ولادت‌ او مسرور خواهند شد * زیرا که‌ در حضور خداوند بزرگ‌ خواهد بود و شراب‌ و مسکری‌ نخواهد نوشید و از شکم‌ مادر خود پر از روح القدس خواهد بود) . لوقا : باب 1 آیه 13 تا 15

ه) عیسی (ع)
(اما عیسی پر از روح القدس بوده از اردن مراجعت کرد و روح او را به بیابان برد) . لوقا : باب 4 آیه 1

و) شمعون (ع)
(و اینک‌ شخصی‌ شمعون‌ نام‌ در اورشلیم‌ بود که‌ مرد صالح‌ و متقی‌ و منتظر تسلی‌ اسرائیل‌ بود و روح ‌القدس‌ بر وی‌ بود * و از روح ‌القدس‌ بدو وحی‌ رسیده‌ بود که‌ تا مسیح‌ خداوند را نبینی‌ موت‌ را نخواهی‌ دید) . لوقا : باب 2 آیه 25 و 26


2) کلماتی همچون (تکلم می کند ، می شنود ، خبر می دهد)(باب 16 آیه 13) دلالت می کند بر اوصافی حسی که متناسب با بشر است و نه روح القدس


3) عیسی (ع) فرمود : (از پدر سوال‌ می‌ کنم‌ و تسلی‌ دهنده ‌ای‌ دیگر به‌ شما عطا خواهد کرد)(باب 14 آیه 16) و این نص نشان دهنده آن است که تسلی دهنده از جنس عیسی مسیح است . یعنی از نوع بشر است . زیرا با مراجعه به نص یونان متوجه می شویم که کلمه (دیگر) که در آن نص موجود است به دیگری از جنس همان چیز اشاره دارد و نه دیگری که از جنس مغایر باشد


4) عیسی (ع) فرمود : (و الان قبل از وقوع به شما گفتم تا وقتی که واقع شود ایمان آورید)(باب 14 آیه 29) که این آیه نشان دهنده ی امتحانی است که در تسلی دهنده خواهد بود که البته آیاتی دیگر نیز درباره ی این امتحان آمده است . مانند : (این‌ را به‌ شما گفتم‌ تا لغزش‌ نخورید)(باب 16 آیه 1) و (لیکن‌ این‌ را به‌ شما گفتم‌ تا وقتی‌ که‌ ساعت‌ آید به‌ خاطر آورید که‌ من‌ به‌ شما گفتم‌ و این را از اول به شما نگفتم زیرا که با شما بودم)(باب 16 آیه 4) . و این سفارش عیسی (ع) به کسانی که به او ایمان دارند برای ایمان آوردن به تسلی دهنده نیز نشان می دهد که تسلی دهنده نمی تواند روح القدس باشد . زیرا آنچه دیگران را به ایمان به عیسی (ع) راهبری می کند روح القدس است (و احدی جز به‌ روح ‌القدس‌ عیسی را خداوند نمیتواند گفت)(اول قرنتیان : باب 12 آیه 3)


5) عیسی (ع) فرمود : (و چون او آید جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود)(باب 16 آیه 5) و آیا روح القدس این افعال را انجام می دهد ؟ و جز به مغلطه و جهل نمی توان این اعمال را به روح القدس نسبت داد . همچنین داوری که بر رئیس این جهان حکم شده است (قیامت صغری) در آخر الزمان اتفاق می افتد و این جمله نشان می دهد که تسلی دهنده برای زمینه سازی برای برپایی دولت عدل الهی خواهد آمد


6) عیسی (ع) درباره تسلی دهنده فرمود : (او بر من‌ شهادت‌ خواهد داد * و شما نیز شهادت‌ خواهید داد)(باب 15 آیه 26 و 27) و بدین ترتیب شهادت تسلی دهنده با شهادت شاگردان فرق دارد و متفاوت است . و این به این معناست که تسلی دهنده ، روح القدس نیست ، زیرا حلول روح القدس در شاگردان شهادت شاگردان را همان شهادت روح القدس می گرداند ، یعنی یک شهادت است


7) برداشت مسیحیان قرون اول از بشارت تسلی دهنده بر این که او بشر است . زیرا مثلا مونتنوس در قرن دوم (سال 187 میلادی) مدعی شد که او تسلی دهنده است که آمده است . و یا مانی که در قرن چهارم میلادی ادعای تسلی دهنده بودن کرد . که به روشنی نشان می دهد مسیحیان اولین ، تسلی دهنده را بشر می دانستند


8) در نص یونانی می بینیم که لفظ تسلی دهنده به شکل مذکر استفاده شده است . در حالی که روح القدس خنثی یعنی نه مذکر و نه مونث استعمال شده است


9) عیسی (ع) فرمود : (و من به شما راست می گویم كه رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد و ليكن اگر بروم او را نزد شما می فرستم)(باب 16 آیه 7) . و این به این معنی است که تسلی دهنده از عیسی (ع) برتر است . زیرا عیسی فرمود (برای شما مفید است) یا برای شما بهتر است . و همانطور که مسیحیان معتقدند عیسی (ع) با روح القدس برابر است



شبهات و پاسخ به آنها

1) بکار بردن کلمه ی روح راستی که آن را مترادف با روح القدس می دانند

در جواب می گوییم : کلمه ی روح در خود کتاب مقدس و در عهد جدید ، برای انبیا و فرستادگان نیز بکار رفته است . پس نمی توان استعمال کلمه روح را تنها به روح القدس نسبت داد

ای حبیبان هر روح را قبول مکنید بلکه روح ها را بیازمایید که از خدا هستند یا نه . زیرا که انبیای کذبه بسیار به جهان بیرون رفته اند * به این روح خدا را می شناسیم : هر روحی که به عیسی مسیح مجسم شده اقرار نماید از خداست * و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند از خدا نیست . و این است روح دجال که شنیده اید که او می آید و الآن هم در جهان است . رساله اول یوحنا : باب 4 آیه 1 تا 3


2) می گویند مخاطب عیسی (ع) ، شاگردانش می باشند . پس تسلی دهنده باید در زمان خود آنها آمده باشد . زیرا عیسی (ع) فرمود : (به شما می آموزد ، به شما خبر خواهد داد)(باب 16 آیه 13)

در پاسخ می گوییم : عیسی (ع) مسائل دیگری را خطاب به شاگردانش فرمود که در زمان آنها رخ نداد . مانند : (و نیز شما را می‌ گویم‌ بعد از این‌ پسر انسان‌ را خواهید دید که‌ بر دست‌ راست‌ قوت‌ نشسته‌ بر ابرهای آسمان می آید)(متی : باب 26 آیه 64) . و یا (به‌ شما می‌گویم‌ که‌ از کنون‌ آسمان‌ را گشاده‌ و فرشتگان‌ خدا را که‌ بر پسر انسان‌ صعود و نزول‌ می‌کنند خواهید دید)(یوحنا : باب 1 آیه 51) . و نزول عیسی (ع) را هیچ کدام از شاگردان ندیدند ، بلکه هنوز هم اتفاق نیفتاده است


3) می گویند تسلی دهنده نمی تواند بشر باشد زیرا کسی او را نمی بیند و او را نمی شناسد (زیرا که‌ او را نمی‌ بیند و نمی ‌شناسد)(باب 14 آیه 17)

می گوییم : این دیدن یا شنیدن و یا شناختن نباید صرفا به چشم و گوش باشد ، بلکه به قلب و در حقیقت و ایمان . همانطور که عیسی (ع) فرمود : (از این‌ جهت‌ با اینها به‌ مثلها سخن‌ می‌ گویم‌ که‌ نگرانند و نمی‌ بینند و شنوا هستند و نمی‌ شنوند و نمی ‌فهمند)(متی : باب 13 آیه 13) . و در جای دیگر فرمود : (نه‌ مرا می‌شناسید و نه‌ پدر مرا)(یوحنا : باب 8 آیه 19) . و این دیدن و شنیدن و شناختن به قلب و ایمان است ، نه به جسم و جسد


4) می گویند تسلی دهنده تا همیشه (تا ابد) با ما می ماند (باب 14 آیه 16) و این صفت با بشر همخوانی ندارد و روح القدس است که تا همیشه و تا ابد می ماند

می گوییم : کلمه ی تا ابد یا همیشه در جاهای دیگر در کتاب مقدس نیز ذکر شده است ، مانند : عیسی (ع) فرمود : (آمین‌ آمین‌ به‌ شما می‌گویم، اگر کسی‌ کلام‌ مرا حفظ‌ کند، موت‌ را تا به‌ ابد نخواهد دید)(یوحنا : باب 8 آیه 51) . و یا دانیال (ع) فرمود : (آنگاه‌ دانیال‌ به‌ پادشاه‌ جواب‌ داد كه‌ ای‌ پادشاه‌ تا به‌ ابد زنده‌ باش)(دانیال : باب 6 آیه 21) . و یا داوود (ع) فرمود : (لیکن یهوه خدای اسرائیل مرا از تمامی خاندان پدرم برگزیده است که بر اسرائیل تا به ابد پادشاه بشوم)(اول تواریخ : باب 28 آیه 4) . و در تمامی این موارد ابدی بودن این امور معنایی که از آن بصورت مستقیم استفهام می شود برداشت نمی شود‌




و دلایل بر این که این تسلی دهنده و فرستاده امام احمد الحسن (ع) در لینک زیر ذکر شده است

راه شناخت صاحب حق برای یهودیان و مسیحیان




والحمد لله وحده وحده وحده
وصلی الله علی محمد وآل محمد الائمة والمهدیین وسلم تسلیما کثیرا
والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته
 

کانال تلگرام

بالا