• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

تسلّی‌دهنده، فرستاده‌ی عيسی، همان مسيح منتظر

معلم موسی

مدیر بخش
بسم الله الرحمن الرحیم .اللهم صلي علي محمد وال محمد الائمه المهديين وسلم تسليما كثيرا

تسلّی‌دهنده، فرستاده‌ی عيسی، همان مسيح منتظر.​

واژه‌ی مسيح تنها يک اسم شخصی نيست بلکه صفتی‌ست که به هر کس ممسوح به روح القدس شده، اطلاق می‌يابد و اين صفت بيش از همه به پيامبر الهی عيسی ع شهرت يافته.

(۳۸ يعنی‌ عيسی‌ ناصری‌ را که‌ خدا او را چگونه‌ به‌ روح ‌القدس‌ و قوت‌ مسح‌ نمود که‌ او سير کرده‌، اعمال‌ نيکو بجا می‌آورد و همه‌ مقهورين‌ ابليس‌ را شفا می‌بخشيد زيرا خدا با وی‌ می‌بود).[SUP]([1])[/SUP]

و اين صفت تنها مختص عيسی ع نبوده بلکه دلالتی عام بر هر کس که خداوند روحش را به روح القدس مسح کرده، داشته و بدين ترتيب، داوود و شاؤول نيز ملقب به اين صفت بودند.

۱ و ابيشای‌ ابن‌ صَرُويه‌ متوجه‌ شده‌، گفت‌: «آيا شَمْعی‌ به‌ سبب‌ اينكه‌ مسيح‌ خداوند را دشنام‌ داده‌ است‌، كشته‌ نشود؟» ۲۲ اما داود گفت‌: «ای‌ پسران‌ صَرُويه‌، مرا با شما چه‌ كار است‌).[SUP]([2])[/SUP]

(و داود برخاسته، دامن ردای شاؤل را آهسته بريد. ۵ و بعد از آن دل داود مضطرب شد از اين جهت كه دامن شاؤل را بريده بود. ۶ و به كسان خود گفت: «حاشا بر من از جانب خداوند كه اين امر را به آقای خود مسيح خداوند بكنم، و دست خود را بر او دراز نمايم چونكه او مسيح خداوند است).[SUP]([3])[/SUP]

(١٠ و داود چنين گفت...گفتم دست خود را بر آقای خويش دراز نكنم، زيرا كه مسيح خداوند است).[SUP]([4])[/SUP]

و اين‌چنين آشکار می‌گردد که صفت مسيح فقط به عيسی بن مريم اختصاص نداشته بلکه ممکن است بر هر که خداوند او را به روح القدس ممسوح داشته، قابل انطباق باشد و اما آن‌چه اديّان يهودی و نصرانی و اسلامی در ظهور مسيح منتظر در آخر الزمان بدان اتفاق‌نظر يافته‌اند دالِ بر اين نيست که مسيح منتظر، همان عيسی بن مريم است بلکه مسيح منتظر، شخصيّت زمينه‌ساز بوده که قبل از نزول عيسی بن مريم بر اين زمين، ظهور می‌کند. و اين شخصيّت فرمانده‌ و رهبر عام برای روز موعود و قيامت صغری و مصلح منتظر نزد همه‌ی اديانی است که عيسی و ايليا او را قبل از بازگشت خويش به زمين ارسال می‌کنند و اناجيل بر اين امر تأکيد دارند.

(۲۵ پس‌ بعضی‌ از اهل‌ اورشليم‌ گفتند: “آيا اين‌ آن‌ نيست‌ که‌ قصد قتل‌ او دارند؟ ۲۶ و اينک‌ آشکارا حرف‌ می‌زند و بدو هيچ‌ نمی‌گويند. آيا روسا يقيناً می‌دانند که‌ او در حقيقت‌ مسيح‌ است‌؟ ۲۷ ليکن‌ اين‌ شخص‌ را می‌دانيم‌ از کجا است‌، اما مسيح‌ چون‌ آيد هيچ‌کس‌ نمی‌شناسد که‌ از کجا است‌).[SUP]([5])[/SUP]

و اين امر مشتبه شده بر مردم است؛ زيرا تمام انبياء، به اين مسيح منتظر بشارت می‌دادند که مملکت اسلام را در آخر الزمان بر پا می‌کند، علی‌رغم اين‌که انبياء به يسوع مسيح ع بشارت دادند اما آن مسيح منتظر نيست که در قيامت صغری می‌آيد؛ زيرا از جانب مادر، از نسل داوود ع می‌باشد چراکه نرجس‌خاتون س، مادر امام مهدی ع از نسل داوود نبی است.

(۴۰ آنگاه‌ بسياری‌ از آن‌ گروه‌، چون‌ اين‌ کلام‌ را شنيدند، گفتند: “در حقيقت‌ اين‌ شخص‌ همان‌ نبی‌ است‌.” ۴۱ و بعضی‌ گفتند: “او مسيح‌ است‌.” و بعضی‌ گفتند: “مگر مسيح‌ از جليل‌ خواهد آمد؟ ۴۲ آيا کتاب‌ نگفته‌ است‌ که‌ از نسل‌ داود و از بيت‌لحم‌، دهی‌ که‌ داود در آن‌ بود، مسيح‌ ظاهرخواهد شد؟”).[SUP]([6])[/SUP]

با توجه به اين‌که عيسی بن مريم همان مسيح g است اما آن مسيح منتظر و ذخيره‌ی قيامتِ صغری که کتب مقدس (قرآن و انجيل و تورات و زبور)، بدو بشارت دادند، نيست بلکه عيسی مسيح کسی‌ست که اين رهبر مسيح منتظر را ارسال می‌کند که در اين زمان ظهور می‌کند و برای اثبات آن نياز به شفاف‌سازی تمام وصيّت‌های انبياء و مرسلينی است که به ذکر اسم و صفات و نسب و مسکنش پرداختند، می‌باشد.
[HR][/HR][1]. سفر اعمال الرسل ۱۰: ۳۸.

[2]. صاموئيل الثاني الأصحاح ۱۹.

[3]. صاموئيل الأول أصحاح: ۲۴.

[4]. صاموئيل الأول: ۲۴.

[5]. يوحنا: الأصحاح ۷.

[6]. يوحنا: الأصحاح ۷.
 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
يهود و مسيحيان 0

کانال تلگرام

بالا