• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

ترجمه کلیپ ضمیمه شده به پست صفحه فیسبوک سیداحمدالحسن(ع)

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت


#سیداحمدالحسن_ع
#توهم_بی‌خدایی
#ترجمه_کلیپ
ترجمه کلیپ ضمیمه شده به پست صفحه فیسبوک سیداحمدالحسن(ع) با ارائه
دکتر Suehila Igram-Smith:


ظهور حقیقت


سلام به همه
در این ویدئو ما در مورد ارتباط بین #علم و #دين سخن می‌گوییم؛ این مطلبی است که دانشمندان درباره آن، سخن می‌گویند و آن #تکامل(فرگشت) است.


مشکل بزرگ کجاست⁉


برخی دینداران ، رهبران مذهبی و پيروان آنها ، به صورتی محکم و آتشین، وجود تکامل را انکار میکنند ؛ این یک طرف قضیه؛ در سوی دیگر قضیه، دانشمندانی هستند که متعصبانه اعتقاد دارند تکامل درست است، ولی آنان برخی ویژگیها را در مورد تکامل در نظر میگیرند، به‌گونه ای که بگويد خدا و قدرت او وجود ندارد.


خوب به دینداران و رهبران مذهبی و پیروان آنها برگردیم؛ چرا اینها تکامل را رد میکنند⁉
زیرا به نزاع با عقاید مرسوم و به مقابله با تفسیرها از متون دینی میپردازد و آنها آن چیزی را انتخاب میکنند که يکسان و هماهنگ با عقاید آنها باشد؛ و این، بدون در نظر گرفتن درستی تفسیر آنها از متون دینی است.


آیا اگر ایشان به تفسیر خود مرتبط و متصل نمیشدند، هرگز نظریه تکامل را رد میکردند⁉


در مورد نظرات دانشمندان چه بگوییم⁉


تکامل یک #تئوری_علمی است


ببينيم روشهای آموزش علمی چگونه است?
دانشمند، مطلبی را میشناسد یا سؤالی را میپرسد، سپس در مورد آن تحقیق میکند یا اطلاعاتی را جمع آوری میکند، سپس فرضیه ای را مطرح میکند و آن را می آزماید، سپس اطلاعات را جمع آوری و تحلیل میکند و نتايجی را ترسیم مینمایند، سپس آن را به شکل علمی، گزارش و منتشر میکند که آیا ارزشمند هست یا نه؛ و این آزمونها باید چندين بار تکرار شود و اگر نتایج تکرار شونده نباشد، فرضیه از رده خارج میگردد.


چرا روش علمی، بر نظریه تکامل این قدر تأکید میکند⁉

این بسیار مهم است، زیرا روش علمی، نتایج و اطلاعات فراوانی را به دست می آورد که خطای آماری را بسیار کم میکند؛ انسان هر جا باشد و از هر روشی بهره ببرد، مطالعات و تجاربش از خطا (bias)، جدا نیست؛ ولی روش علمی میکوشد تا انسانها را از این خطا آگاه نماید.


روش علمی، کاری ندارد که فرضیهء تو با اعتقادات، هماهنگ است یا نه؛ و کاری ندارد که عقیدهء تو چیست؛ در مورد نظریه تکامل، مدارک بسیاری هست که درستی آن را با روشی علمی تأیید میکند؛ این مدارک شامل اطلاعات #فسیل شناسی، #آناتومی_تطبیقی و اخیراً #مدارک_ژنتیکی است؛ این‌ها شباهت بین همه موجودات را دقیقاً نشان میدهد؛ این مدارک بسیار زیاد است.


این نظریه تنها اندیشه ای است که در دانشگاه های پیشرفته، تدریس میشود تا زندگی بر زمین را توضیح دهد؛ بنابراین نظریه فرگشت، هر سؤالی را -که اکنون در مورد حیات بر زمين مطرح میشود- پاسخ میگوید و این تئوری، سؤالات بسیار اساسی و مهمی را در برابر کسانی -که معتقد به وجود خدا هستند- مطرح میکند؛ من این سؤالات را برای شما می آورم، شما آنها را خواهید ديد.


به اميد دیدار در قسمتهای بعد
29 ژوئن 2018 م
https://t.me/ghalam_ashab_ghaem_as/1035


https://t.me/zaman_zohour/4683
 

کانال تلگرام

بالا