• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

ترجمه کلیپ ضمیمه شده به پست صفحه فیسبوک سیداحمدالحسن(ع)

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت


#سیداحمدالحسن_ع
#توهم_بی‌خدایی
#ترجمه_کلیپ
ترجمه کلیپ ضمیمه شده به پست صفحه فیسبوک سیداحمدالحسن(ع) با ارائه
دکتر Suehila Igram-Smith:


ظهور حقیقت


سلام به همه
در این ویدئو ما در مورد ارتباط بین #علم و #دين سخن می‌گوییم؛ این مطلبی است که دانشمندان درباره آن، سخن می‌گویند و آن #تکامل(فرگشت) است
 

کانال تلگرام

بالا