• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

به سوی چاه

اشعار احمدی

مدیر بخش
#فاطمیه
#شهادت
#حضرت_زهرا_س

به سوی چاه


به سوی چاه علی باز هم روانه شده
دوباره دوری زهرا از او ، بهانه شده

صدای گریه بلند است چاه می‌داند
که سیر همدم او نیز از زمانه شده

اگرچه صاحب دنیاست گریه می‌گوید
که فکر رفتن از این دام و آشیانه شده

چه عاشقانه علی با تو چاه می‌گرید
هزار سال گذشته‌است و جاودانه شده

خیال و فکر علی رفته است تا «کوچه»
دوباره زخمی ِ از فکر ِ «تازیانه» شده

دوباره آتش و مسمار و سیلی و هیزم
دوباره کار علی گریه‌ی شبانه شده

شکوه حیدر کرار بس که سنگین است
به صدر قله‌ی انسانیت فِسانه شده

ز هیبتش چه بگوییم و از چه بنویسیم
که شأن شیر خدا نَقل هر رسانه شده

سری به نیزه بلند است در دل تاریخ
برای عشق علی برترین نشانه شده


@ashaar13
 

پیوست ها


کانال تلگرام

بالا