• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

اهمیت رویای صادقانه و غیب در انجیل عهد جدید و عهد قدیم

joel

New Member
اهمیت بالای رویای صادقانه و غیب در انجیل عهد جدید و عهد قدیم

مکاشفه و رویای صادقانه

1.4.ملکوت آسمان

متی باب بیست و دو آیه دو
ملکوت‌ آسمان‌ پادشاهی‌ را ماند که‌ برای‌ پسر خویش‌ عروسی‌ کرد.


اول تواریخ ۲۹: ۱۱-۱۲
و‏ای خداوند عظمت‌ و جبروت‌ و جلال‌ و قوت‌ و كبریا از آن‌ تو است‌ زیرا هر چه‌ در آسمان‌ و زمین‌ است‌ از آنِ تو می‌باشد. و‏ای خداوند ملكوت‌ از آنِ تو است‌ . . . و تو برهمه‌ حاكمی‌.


متی باب سیزده آیه چهل و چهار
و ملکوت‌ آسمان‌ گنجی‌ را ماند، مخفی‌ شده‌ در زمین‌ که‌ شخصی‌ آن‌ را یافته‌، پنهان‌ نمود و از خوشی‌ آن‌ رفته‌، آنچه‌ داشت‌ فروخت‌ و آن‌ زمین‌ را خرید.

متی باب شش آیه سی و سه
اگر شما قبل از هرچیز، به ملكوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت .


قرنتیان اول باب چهارده آیه شش

پس ای برادران ، اگر من پیش شما بیایم و به زبانها سخن بگویم چه سودی برای شما خواهم داشت ؟ هیچ ! مگر این که برای شما مکاشفه ای یا معرفتی یا پیامی یا تعلیمی از جانب خدا بیآورم.2.4.مکاشفات اشعیای نبی

اشعیا باب یک آیه یک
این است مکاشفاتی که خداوند درباره یهودا و اورشلیم در زمان سلطنت عزیا، یوتام، آحاز و حزقیا به اشعیا پسر آموص آشکار ساخت

پطرس اول باب یک آیه سیزده
لهذا کمر دلهای‌ خود را ببندید و هشیار شده‌، امید کامل‌ آن‌ فیضی‌ را که‌ در مکاشفه‌ عیسی‌ مسیح‌ به‌ شما عطا خواهد شد، بدارید.


3.4.مکاشفات عیسی مسیح

مکاشفه باب یک آیه یک
مکاشفه‌ عیسی‌ مسیح‌ که‌ خدا به‌ او داد تا اموری‌ را که‌ می‌باید زود واقع‌ شود، بر غلامان‌ خود ظاهر سازد و بوسیله‌ فرشته‌ خود فرستاده‌، آن‌ را ظاهر نمود بر غلام‌ خود یوحنا،


4.4.الهام خداوند

قرنتیان اول باب دو آیه ده
خدا این همه را بوسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است زیرا روح القدس همه چیز حتی کنه نیات الهی را کشف می کند.


5.4.رویاهای صادقانه

6.4.رویای صادقانه در آخرالزمان

اعمال رسولان باب دو آیه هفده
که‌ "خدا می‌گوید در ایام‌ آخر چنین‌ خواهد بود که‌ از روح‌ خود بر تمام بشر خواهم‌ ریخت‌ و پسران‌ و دختران‌ شما نبوت‌ کنند و جوانان‌ شما رویاها و پیران‌ شما خوابها خواهند دید؛


یوئیل باب دو آیه بیست و هشت
و بعد از آن‌ روح‌ خود را بر همه‌ بشر خواهم‌ ریخت‌ و پسران‌ و دختران‌ شما نبوّت‌ خواهند نمود و پیران‌ شما و جوانان‌ شما رؤیاها خواهند دید.


متی باب سیزده آیه چهل وسه
در آن زمان ، انسانهای نیک در ملکوت پدرم خدا، همچون خورشید خواهند درخشید. اگر گوش شنوا دارید، خوب گوش دهید. «


رویاهای رسولان الهی


7.4.رویای صادقانه ابراهیم نبی

پیدایش باب پانزده آیه یک
بعد از این‌ وقایع‌، كلام‌ خداوند در رؤیا، به‌ ابرام‌ رسیده‌، گفت‌: «ای‌ ابرام‌ مترس‌، من‌ سپر تو هستم‌، و اجر بسیار عظیم‌ تو.


8.4.رویای صادقانه یعقوب نبی (ملقب به اسرائیل)

پیدایش باب ۴۶
۱ و اسرائیل‌ با هر چه‌ داشت‌، كوچ‌كرده‌، به‌ بئرشبع‌ آمد، و قربانی‌ها برای‌ خدای‌ پدر خود، اسحاق‌، گذرانید. ۲ و خدا در رؤیاهای‌ شب‌، به‌ اسرائیل‌ خطاب‌ كرده‌، گفت‌:«ای‌ یعقوب‌! ای‌ یعقوب‌!» گفت‌: «لبیك‌.» ۳ گفت‌: «من‌ هستم‌ الله‌، خدای‌ پدرت‌، از فرود آمدن‌ به‌ مصر مترس‌، زیرا در آنجا امتی‌ عظیم‌ از تو به‌ وجود خواهم‌ آورد


9.4.رویای صادقانه سلیمان نبی

اول پادشاهان باب سه آیه پانزدهم
سلیمان بیدار شد و دانست که خداوند در رؤیا با او سخن گفته است. سپس به اورشلیم رفت و در برابر صندوق پیمان خداوند ایستاد و قربانی های سوختنی و سلامتی تقدیم کرد و برای درباریان خود جشنی برپا نمود.


10.4.رویای صادقانه حزقیال نبی

حزقیال باب یک آیه یک
و در روز پنجم‌ ماه‌ چهارم‌ سال‌ سی‌ام‌، چون‌من‌ در میان‌ اسیران‌ نزد نهر خابور بودم‌، واقع‌ شد كه‌ آسمان‌ گشوده‌ گردید و رؤیاهای‌ خدا را دیدم‌.11.4.رویای صادقانه حبقوق نبی

حبقوق باب ۲
۱ بر دیده ‌بانگاه‌ خود می‌ایستم‌ و بر برج‌ برپا می‌شوم‌. و مراقب‌ خواهم‌ شد تا ببینم‌ كه‌ او به‌ من‌ چه‌ خواهد گفت‌ و درباره‌ شكایتم‌ چه‌ جواب‌ خواهد داد. ۲ پس‌ خداوند مرا جواب‌ داد و گفت‌: رؤیا را بنویس‌ و آن‌ را بر لوحها چنان‌ نقش‌ نما كه‌ دونده‌ آن‌ را بتواند خواند. ۳ زیرا كه‌ رؤیا هنوز برای‌ وقتِ معین‌ است‌ و به‌ مقصد می‌شتابد و دروغ‌ نمی‌گوید. اگر چه‌ تأخیر نماید برایش‌ منتظر باش‌ زیرا كه‌ البتّه‌ خواهد آمد و درنگ‌ نخواهد نمود. ۴ اینك‌ جان‌ مرد متكبّر در او راست‌ نمی‌باشد، امّا مرد عادل‌ به‌ ایمان‌ خود زیست‌ خواهد نمود.


12.4.رویای صادقانه جدعون نبی

داوران باب هفت آیه پانزدهم
و چون‌ جِدْعُون‌ نقل‌ خواب‌ و تعبیرش‌ را شنید، سجده‌ نمود، و به‌ لشكرگاه‌ اسرائیل‌ برگشته‌، گفت‌: «برخیزید زیرا كه‌ خداوند اردوی‌ مدیان‌ را به‌ دست‌ شما تسلیم‌ كرده‌ است‌.»13.4.شهادت خداوند بر حجت خود عیسی مسیح

یوحنا باب ۸
۱۷ و نیز در شریعت‌ شما مکتوب‌ است‌ که‌ شهادت‌ دو کس‌حق است‌. ۱۸ من‌ بر خود شهادت‌ می‌دهم‌ و پدری‌ که‌ مرا فرستاد نیز برای‌ من‌ شهادت‌ می‌دهد.


14.4.رویای اشعیای نبی در مورد عیسی مسیح

یوحنا باب دوازده آیه چهل و یک
اشعیا با این پیشگویی ، به عیسی اشاره می کرد، چون پیش از آن در رویا جلال مسیح را دیده بود.


15.4.رویای صادقانه حنانیا

اعمال باب ۹
۱۰ و در دمشق‌، شاگردی‌ حنانیا نام‌ بود که‌ خداوند در رویا بدو گفت‌: “ای‌ ح نانیا!” عرض‌ کرد: “خداوندا لبیک‌!” ۱۱ خداوند وی‌ را گفت‌: “برخیز و به‌ کوچه‌ای‌ که‌ آن‌ را راست‌ می‌نامندبشتاب‌ و در خانه‌ یهودا، سولس‌ نام طرسوسی‌ را طلب‌ کن‌ زیرا که‌ اینک‌ دعا می‌کند،


16.4.رویای صادقانه و نقش آن در ایمان آوردن کرنیلیوس

اعمال باب ۱۰
ایمان آوردن کرنیلیوس
۱ و در قیصریه‌ مردی‌ کرنیلیوس‌ نام‌ بود،یوزباشی‌ فوجی‌ که‌ به‌ ایطالیانی‌ مشهور است‌. ۲ و او با تمامی‌ اهل‌ بیتش‌ متقی‌ و خداترس‌ بود که‌ صدقه‌ بسیار به‌ قوم‌ می‌داد و پیوسته‌ نزد خدا دعا می‌کرد. ۳ روزی‌ نزدیک‌ ساعت‌ نهم‌، فرشته‌ خدا را در عالم‌ رویا آشکارا دید که‌ نزد او آمده‌، گفت‌: “ای‌ کرنیلیوس‌!” ۴ آنگاه‌ او بر وی‌ نیک‌ نگریسته‌ و ترسان‌ گشته‌، گفت‌: “چیست‌ ای‌ خداوند؟” به‌ وی‌ گفت‌: “دعاها و صدقات‌ توبجهت‌ یادگاری‌ به‌ نزد خدا برآمد. ۵ اکنون‌ کسانی‌ به‌ یافا بفرست‌ و شمعون ملقب‌ به‌ پطرس‌ را طلب‌ کن‌ ۶ که‌ نزد دباغی‌ شمعون‌ نام‌ که‌ خانه‌اش‌ به‌ کناره‌ دریا است‌، مهمان‌ است‌. او به‌ تو خواهد گفت‌ که‌ تو را چه‌ باید کرد.” ۷ و چون‌ فرشته‌ای‌ که‌ به‌ وی‌ سخن‌ می‌گفت‌ غایب‌ شد، دو نفر از نوکران‌ خود و یک‌ سپاهی‌ متقی‌ از ملازمان‌ خاص خویشتن‌ را خوانده‌، ۸ تمامی‌ ماجرا را بدیشان‌ باز گفته‌، ایشان‌ را به‌ یافا فرستاد. ۹ روز دیگر چون‌ از سفر نزدیک‌ به‌ شهر می‌رسیدند، قریب‌ به‌ ساعت‌ ششم‌، پطرس‌ به‌ بام‌ خانه‌ برآمد تا دعا کند. ۱۰ و واقع‌ شد که‌ گرسنه‌ شده‌، خواست‌ چیزی‌ بخورد. اما چون‌ برای‌ او حاضر می‌کردند، بی‌خودی‌ او را رخ‌ نمود. ۱۱پس‌ آسمان‌ را گشاده‌ دید و ظرفی‌ را چون‌ چادری‌ بزرگ‌ به‌ چهار گوشه‌ بسته‌، به‌سوی‌ زمین‌ آویخته‌ بر او نازل‌ می‌شود، ۱۲ که‌ در آن‌ هر قسمی‌ از دواب و وحوش‌ و حشرات‌ زمین‌ و مرغان‌ هوا بودند. ۱۳ و خطابی‌ به‌ وی‌ رسید که‌ “ای‌ پطرس‌ برخاسته‌، ذبح‌ کن‌ و بخور.” ۱۴ پطرس‌ گفت‌: “حاشا خداوندا زیرا چیزی‌ ناپاک‌ یا حرام‌ هرگز نخورده‌ام‌.” ۱۵ بار دیگر خطاب‌ به‌ وی‌ رسید که‌ “آنچه‌ را خدا پاک‌ کرده‌ است‌، تو حرام‌ مخوان‌.” ۱۶ و این‌ سه‌ مرتبه‌ واقع‌ شد که‌ در ساعت‌ آن‌ ظرف‌ به‌ آسمان‌ بالا برده‌ شد. ۱۷ و چون‌ پطرس‌ در خود بسیار متحیر بود که‌ این‌ رویایی‌ که‌ دید چه‌ باشد، ناگاه‌ فرستادگان‌ کرنیلیوس‌ خانه‌ شمعون‌ را تفحص‌ کرده‌، بر درگاه‌ رسیدند، ۱۸ و ندا کرده‌، می‌پرسیدند که‌ “شمعون‌ معروف‌ به‌ پطرس‌ در اینجا منزل‌ دارد؟” ۱۹ و چون‌ پطرس‌ در رویا تفکر می‌کرد، روح‌ وی‌ را گفت‌: “اینک‌ سه‌ مرد تو را می‌طلبند. ۲۰ پس‌برخاسته‌، پایین‌ شو و همراه‌ ایشان‌ برو و هیچ‌ شک مبر زیرا که‌ من‌ ایشان‌ را فرستادم


17.4.زکریای نبی و بصیر بودن وی در رویا

دوم تواریخ باب بیست و شش آیه پنج
و در روزهای‌ زكریا كه‌ در رؤیاهای‌ خدا بصیر بود، خدا را می‌طلبید و مادامی‌ كه‌ خداوند را می‌طلبید، خدا او را كامیاب‌ می‌ساخت‌.18.4.عکس العمل متواضعان در برابر رویا

اعداد باب ۲۴
۴ وحی کسی که سخنان خدا را شنید، و رؤیایی را دید که خدای متعال نشان داد، آن که به خاک افتاد و چشمانش باز شد. ۵ اردو‌های شما چقدر زیباست19.4. رویای الیفاز

ایوب باب ۴
۱۲ وقتی در خواب سنگینی رفته بودم، ۱۳ در رؤیا پیامی به صورت زمزمه آهسته به گوش من رسید. ۱۴ وحشت مرا فراگرفت، تنم به لرزه آمد. ۱۵ شبحی از برابر من گذشت و از ترس، موی بر بدنم راست شد. ۱۶ می دانستم که شبح در آنجا حضور دارد، امّا نمی توانستم آن را ببینم. در آن سکوت شب، این صدا به گوشم رسید: ۱۷ «آیا انسان فانی می تواند در نظر خدا که خالق اوست، پاک و بی عیب باشد؟ ۱۸ او حتّی بر خادمان آسمانی خود اعتماد نمی کند و فرشتگانش هم در نظر او پاک نیستند، ۱۹ چه رسد به آنهایی که از خاک آفریده شده اند و مانند بید از بین می روند. ۲۰ ممکن است صبح زنده باشند، ولی بدون هیچ خبری، قبل از غروب می میرند. ۲۱رشته زندگی شان پاره می شود و در جهالت و نادانی از بین می روند20.4.رویای الهی عوبدیا برای حمایت از موسی نبی

عوبدیا باب ۱
رؤیای عُوبَدیا
۱ خداوند یهوه‌ درباره‌ اَدُوم‌ چنین‌ می‌گوید: از جانب‌ خداوند خبری‌ شنیدیم‌ كه‌ رسولی‌ نزد امت‌ها فرستاده‌ شده‌، (می‌گوید): برخیزید و با او در جنگ‌ مقاومت‌ نماییم‌.


21.4.رویای صادقانه فرعون

پیدایش باب چهل و یک آیه پانزدهم
فرعون‌ به‌ یوسف‌ گفت‌: «خوابی‌ دیده‌ام‌ و كسی‌ نیست‌ كه‌ آن‌ را تعبیر كند، و دربارة‌ تو شنیدم‌ كه‌ خواب‌ می‌شنوی‌ تا تعبیرش‌ كنی‌.


پیدایش باب چهل و یک آیه هفده
و فرعون‌ به‌ یوسف‌ گفت‌: «در خواب‌ خود دیدم‌ كه‌ اینك‌ به‌ كنار نهر ایستاده‌ام‌،پیدایش باب چهل و یک آیه بیست و دو
و باز خوابی‌ دیدم‌ كه‌ اینك‌ هفت‌ سنبلة‌ پر و نیكو بر یك‌ ساق‌ برمی‌آید.


پیدایش باب چهل و یک آیه بیست و پنج
یوسف‌ به‌ فرعون‌ گفت‌: خواب‌ فرعون‌ یكی‌ است‌. خدا از آنچه‌ خواهد كرد، فرعون‌ را خبر داده‌ است‌.22.4.رویای یوسف همسر مریم مقدس

متی باب یک آیه بیست
اما چون‌ او در این‌ چیزها تفکر میكرد، ناگاه‌ فرشته‌ خداوند در خواب‌ بر وی ظاهر شده‌، گفت‌: «ای یوسف‌ پسر داود، از گرفتن‌ زن‌ خویش‌ مریم‌ مترس‌، زیرا كه‌ آنچه‌ در وی قرار گرفته‌ است‌، از روح‌القدس‌ است‌.


23.4.رویای صادقه مجوسیان پس از دیدار با عیسی مسیح و مریم مقدس

متی باب دو آیه دوازده
و چون‌ در خواب‌ وحی بدیشان‌ در رسید كه‌ به‌ نزد هیرودیس‌ بازگشت‌ نكنند، پس‌ از راه‌ دیگر به‌ وطن‌ خویش‌ مراجعت‌ كردند.


24.4.رویای صادقانه یوسف همسر مریم مقدس درباره هیرودیوس

متی باب دو آیه سیزده
و چون‌ ایشان‌ روانه‌ شدند، ناگاه‌ فرشته‌ خداوند در خواب‌ به‌ یوسف‌ ظاهر شده‌، گفت‌: «برخیز و طفل‌ و مادرش‌ را برداشته‌ به‌ مصر فرار كن‌ و در آنجا باش‌ تا به‌ تو خبر دهم‌، زیرا كه‌ هیرودیس‌ طفل‌ را جستجو خواهد كرد تا او را هلاک نماید.


متی باب ۲
۲۲ اما چون‌ شنید كه‌ اَرْكلاؤُس‌ به‌ جای پدر خود هیرودیس‌ بر یهودیه‌ پادشاهی میكند، از رفتن‌ بدان‌ سمت‌ ترسید و در خواب‌ وحی یافته‌، به‌ نواحی جلیل‌ برگشت‌. ۲۳ و آمده‌ در بَلْده‌ای مسمی به‌ ناصره‌ ساكن‌ شد، تا آنچه‌ به‌ زبان‌ انبیا گفته‌ شده‌ بود تمام‌ شود كه‌ «به‌ ناصری خوانده‌ خواهد شد


25.4.نتیجه فقدان رویا در بین قوم ها

امثال باب بیست و نه آیه هجده

جایی‌ كه‌ رؤیا نیست‌ قوم‌ گردنكش‌ می‌شوند، اما خوشابحال‌ كسی‌ كه‌ شریعت‌ را نگاه‌ می‌دارد.

 
ارسال کننده موضوعات مشابه انجمن پاسخ ها تاریخ ارسال
يهود و مسيحيان 0

کانال تلگرام

بالا