• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

انسان در قرآن کیست؟

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت
#احمدالحسن

انسان در قرآن کیست؟

اگر مشتاقی بدانی انسان در آیهٔ سوم سوره الرحمن کیست باید از پسر انسان، همان غلام امين و دانا فرستاده امام مهدی (ع) پرسید، چون سالها گذشته و کسی پی به این رموز نبرده‌‌ است، اوست که حقیقت انسان را میداند چرا که از سلاله پاک انسان است.

آری سید احمدالحسن (ع) بود که برای ما از ناشناخته های قرآن گفت و ما را از حقیقت قرآن سیراب کرد.
حقیقتی که با آراء و اهواء علماء مشتبه شده بود.

حال پای درس پسر انسان بنشینیم که از این زلال نهر "ص" بنوشیم و خود را سیراب کنیم.

او (ع) میفرماید:
"«خَلَقَ الْإِنسَان» منظور از انسان، علی بن ابی طالب (ع) میباشد. ‌ پس «رحمان» سبحان و متعال، انسان (علی) را از قرآن خلق نمود؛ پس علی از نور محمد (ص) آفریده شده است.

«عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»: بیان، اسمی از اسامی قرآن است و مراد از آن، قرآن در مرتبه و مقامی پایینتر از مرتبه و مقام حضرت محمد (ص) میباشد. پس رحمنِ سبحان، به انسان (علی) بیان (قرآن) را از قرآن (محمد) یاد داد.

«بَیان»، همان تجلّی قرآن در مرتبه ای پایینتر است؛ پس بیان از قرآن، بلکه خودِ قرآن میباشد."
جواب منیر، ج۲، سوال ۱۳۹.

تا به حال به جز پسر انسان کسی این چنین از انسان کامل سخن گفته بود؟

قدری بیندیشیم...

https://goo.gl/J4uPA8
〰〰〰〰〰〰〰
@zaman_zohour

#همه_جا_را_پر_از_علی_میکنم
#سأملأ_کل_ناحیة_علیا
 
کانال تلگرام

بالا