• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

انتشار کتاب مناظره ای در موضوع پایان یافتن سفارت (مناظرات بر بستر ام اٌج، قسمت دوم)

  • شروع کننده موضوع انصار امام مهدی (ع)
  • تاریخ شروع

انصار امام مهدی (ع)

Guest
انتشار کتاب مناظره ای در موضوع پایان یافتن سفارت (مناظرات بر بستر ام اٌج، قسمت دوم)

موسسه وارثین ملکوت کتاب بشارت به تسلی دهنده، احمد و کنکاشی در عقیدۀ مسیحیت را منتشر میکند: نام کتاب : ه اً زًه ای در هىكى پایاو یافتى طفارت نویسنده : شیخ ناظم عقیلی مترجم : گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی (ع) تاریخ انتشار : 1398 کد کتاب :1036/1…

ادامه مطلب...
 

کانال تلگرام

بالا