• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

احادیثی در مورد برنامه ریزی

Rastegar_17

New Member


اهمیت برنامه ریزی:


قال علی (ع) : «امارات الدول انشاء الحیل »

(بقای مناصب و دولت ها مربوط به برنامه ریزی و چاره اندیشی در امور می باشد.)قال امام علی (ع) : «المؤمنون هم الذین عرفوا ما امامهم »

(مؤمنان کسانی هستند که آینده را می شناسند (آینده نگری دارند.)عن رسول الله (ص) :«یابن مسعود اذا عملت عملا فاعمل بعلم و عقل و ایاک ان تعمل عملا بغیر تدبیر و علم »

(پیامبر به ابن مسعود می فرمایند: هرگاه کاری را انجام دادی، از روی علم و عقل انجام بده و بر حذر باش از اینکه کاری را بدون برنامه ریزی و آگاهی انجام دهی.)فواید برنامه ریزی

الف. پیشگیری از پشیمانی:


قال امیرالمؤمنین (ع) : «التدبیر قبل العمل یؤمنک من الندم »

(برنامه ریزی و آینده نگری قبل از شروع کار تو را از پشیمانی ایمن می سازد.)


ب. استفاده بهینه از امکانات:


قال امام علی (ع) : «التلطف فی الحیلة اجدی من الوسیلة »

(ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات است.)


ج. برنامه ریزی حلال مشکلات:


عن علی (ع) : «من قعد عن حیلته اقامته الشدائد»

(کسی که چاره اندیشی را رها کند، با شدائد و مشکلات درگیر خواهد شد.)


لوازم برنامه ریزی

الف. اعتقاد به امکان حل مشکل:

قال رسول الله (ص) : «لکل شی ء حیلة »

(برای هر چیزی چاره ای وجود دارد.)


ب. استفاده از روند گذشته:

قال علی (ع) : «من قلت تجربته خدع، من کثرت تجربته قلت غرته »

(کسی که تجربه اش کم باشد، فریب خواهد خورد و کسی که تجربه اش زیاد باشد لغزشهایش کم است.)


ج. تفکر و اندیشیدن:

قال علی (ع) : «الحیلة فایده الفکر»

(چاره اندیشی فایده فکر می باشد.)
 

کانال تلگرام

بالا