• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

آخرالزمان در عهد جدبد و عهد قدیم

joel

New Member
آخرالزمان در انجیل

وقتی به حوادث و شرایط جهانی پیرامون خود نگاهی میاندازیم و از طرفی نگاه و سیری در کتب مقدس داشته باشیم خواهیم دانست که این شرایط منطبق بر پیشگویی هایی ست که در کتب مقدس مکتوب شده است .
نگاهی به کتب مقدس خواهیم انداخت تا با شرایط و ویژگی های مردمان و حوادث آخرالزمان بیشتر آشنا شویم !

درک آخرالزمان توسط خردمندان

دانیال باب ۱۲

۹ او جواب داد: «ای دانیال، اکنون برو، زیرا آنچه گفتم تا آخر زمان فرا برسد، مُهر شده و مخفی خواهد ماند
۱۰ عدّه زیادی پاک و طاهر می شوند، ولی مردم بدکار چیزی نمی فهمند و به کارهای زشت خود همچنان ادامه می دهند. امّا خردمندان همه چیز را درک خواهند کرد.


بلایای آخرالزمان

دانیال باب نه آیه بیست و شش

پس از آن دوره شصـت و دو «هفته»، آن رهبـر برگزیده كشته خواهد شد، ولی نه بـرای خودش.
سپس پادشاهی همراه سپاهیانش به اورشلیم و خانه خدا حمله برده، آنها را خراب خواهد كرد.
آخر زمان مانند طوفان فراخواهد رسید و جنگ و خرابیها را كه مقرر شده، با خود خواهد آورد

مرقس باب ۱۳
۸ زیرا که‌ امتی‌ بر امتی‌ و مملکتی‌ بر مملکتی‌ خواهند برخاست‌ و زلزله‌ها در جایها حادث‌ خواهد شد و قحطی‌ها و اغتشاش‌ها پدید می‌آید؛ و اینها ابتدای‌ دردهای‌ زه‌ می‌باشد.

لوقا باب بیست و یک آیه یازده

*زلزله های عظیم
* قحطی ها
*و بیماریهای مسری در بسیاری از نقاط روی خواهد داد
*و در آسمان نیز چیزهای عجیب و هولناک دیده خواهد.
http://www.nasa.gov/mission_pages/chandra/multimedia/photo09-025.html


ایمان در آخرالزمان

تیموتائوس اول باب چهار آیه یک

و لیکن‌ روح‌ صریحاً می‌گوید که‌ در زمان آخر بعضی‌ از ایمان‌ برگشته‌، به‌ ارواح‌ مضل و تعالیم‌ شیاطین‌ اصغا خواهند نمود


تیموتائوس دوم باب ۴ آیه ۳ تا ۴

۳ زیرا زمانی خواهد رسید که مردم ، دیگر به حقیقت گوش فرا نخواهند داد، بلکه به سراغ معلمینی خواهند رفت که مطابق میلشان سخـن می گویند. ۴ ایشان توجهی به پیغام راستین کلام خدا نخواهند نمود، بلکه کورکورانه بدنبال عقاید گمراه کننده خواهند رفت .


غربال در آخرالزمان

متی باب سیزده آیه سی و نه

دشمنی که علفهای هرز را لابلای گندمها کاشت ، شیطان است . فصل درو، آخر زمان است ، و دروگرها، فرشتگان می باشند.

متی باب سیزده آیه چهل

همانطور که در این حکایت ، علفهای هرز را دسته کردند و سوزاندند، در آخر زمان نیز همینطور خواهد شد.


ظهور استهزاء کنندگان در آخرالزمان

یهودا باب یک آیه هجده

چون‌ به‌ شما خبر دادند که‌ در زمان‌ آخر مستهزئین‌ خواهند آمد که‌ برحسب‌ شهوات‌ بی‌دینی خود رفتار خواهند کرد.

پطرس دوم باب سه آیه سه

و نخست‌ این‌ را می‌دانید که‌ در ایام‌ آخر مستهزئین‌ با استهزا ظاهر خواهند شد که‌ بر وفق‌ شهوات‌ خود رفتار نموده‌،


مردمان آخرالزمان

تیموتائوس دوم باب ۳

۱ اما این‌ را بدان‌ که‌ در ایام‌ آخر زمانهای‌سخت‌ پدید خواهد آمد،

۲ زیرا که‌ مردمان‌، خودپرست‌ خواهند بود و طماع‌ و لاف‌زن‌ و متکبر و بدگو و نامطیع والدین‌ و ناسپاس‌ و
ناپاک‌

۳ و بی‌الفت‌ و کینه‌دل‌ و غیبت‌گو و ناپرهیز و بی‌مروت‌ و متنفر از نیکویی‌

۴ و خیانت‌کار و تندمزاج‌ و مغرور که‌ عشرت‌ را بیشتر از خدا دوست‌ می‌دارند؛

۵ که‌ صورت‌ دینداری‌ دارند، لیکن‌ قوت‌ آن‌ را انکار می‌کنند. از ایشان‌ اعراض‌ نما.

۶ زیرا که‌ از اینها هستند آنانی‌ که‌ به‌ حیله‌ داخل‌ خانه‌ها گشته‌، زنان‌ کم‌عقل‌ را اسیر می‌کنند که‌ بار گناهان‌ را می‌کشند و به‌ انواع‌ شهوات‌ ربوده‌ می‌شوند.

۷ و دائما تعلیم‌ می‌گیرند، لکن‌ هرگز به‌ معرفت‌ راستی‌ نمی‌توانند رسید.

۸ و همچنان‌که‌ ینیس‌ و یمبریس‌ با موسی‌ مقاومت‌ کردند، ایشان‌ نیز با راستی‌ مقاومت‌ می‌کنند که‌ مردم‌ فاسدالعقل‌ و مردود از ایمانند.

۹ لیکن‌ بیشتر ترقی‌ نخواهند کرد زیرا که‌ حماقت‌ ایشان‌ بر جمیع‌ مردم‌ واضح‌ خواهد شد، چنانکه‌ حماقت‌ آنها نیز شد.

لوقا باب ۱۷

۲۶ “و چنانکه‌ در ایام‌ نوح‌ واقع‌ شد، همانطور در زمان‌ پسر انسان‌ نیز خواهد بود،

۲۷ که‌ می‌خوردند و می‌نوشیدند و زن‌ و شوهر می‌گرفتند تا روزی‌ که‌ چون‌ نوح‌ داخل‌ کشتی‌شد، طوفان‌ آمده‌ همه‌ را هلاک‌ ساخت‌.

۲۸ و همچنان‌ که‌ در ایام‌ لوط‌ شد که‌ به‌ خوردن‌ و آشامیدن‌ و خرید و فروش‌ و زراعت‌ و عمارت‌ مشغول‌ می‌بودند،

۲۹ تا روزی‌ که‌ چون‌ لوط‌ از سدوم‌ بیرون‌ آمد، آتش‌ و گوگرد از آسمان‌ بارید و همه‌ را هلاک‌ ساخت‌.

۳۰ بر همین‌ منوال‌ خواهد بود در روزی‌ که‌ پسر انسان‌ ظاهر شود.

۳۱ در آن‌ روز هر که‌ بر پشت‌بام‌ باشد و اسباب‌ او در خانه‌، نزول‌ نکند تا آنها را بردارد؛ و کسی‌ که‌ در صحرا باشد همچنین‌ برنگردد.

۳۲ زن‌ لوط‌ را بیاد آورید.

۳۳ هر که‌ خواهد جان‌ خود را برهاند، آن‌ را هلاک‌ خواهد کرد و هر که‌ آن‌ را هلاک‌ کند آن‌ را زنده‌ نگاه‌ خواهد داشت‌.

۳۴ به‌ شما می‌گویم‌ در آن‌ شب‌ دو نفر بر یک‌ تخت‌ خواهند بود، یکی‌ برداشته‌ و دیگری‌ واگذارده‌ خواهد شد.

۳۵ و دو زن‌ که‌ در یک‌ جا دستآس‌ کنند، یکی‌ برداشته‌ و دیگری‌ واگذارده‌ خواهد شد.

۳۶ و دو نفر که‌ در مزرعه‌ باشند، یکی‌ برداشته‌ و دیگری‌ واگذارده‌ خواهد شد.”

۳۷ در جواب‌ وی‌ گفتند: “کجا ای‌ خداوند.” گفت‌: “در هر جایی‌ که‌ لاش‌ باشد، در آنجا کرکسان‌ جمع‌ خواهند شد.”

مکاشفه باب ۹

۶ و در آن‌ ایام‌، مردم‌ طلب موت‌خواهند کرد و آن‌ را نخواهند یافت‌ و تمنای‌ موت‌ خواهند داشت‌، اما موت‌ از ایشان‌ خواهد گریخت‌.

یعقوب باب پنج آیه سه

طلا و نقره‌ شما را زنگ‌ می‌خورد و زنگ آنها بر شما شهادت‌ خواهد داد و مثل‌ آتش‌، گوشت‌ شما را خواهد خورد. شما در زمان‌ آخر خزانه‌ اندوخته‌اید.


دجال و آنتی کرایست ها (ضد مسیح ها)

یوحنا اول باب دو آیه هجده

ای فرزندان من ، ساعت آخر فرا رسیده است و چنانکه شما شنیدید که
«دشمن مسیح » در زمان آخر ظاهر خواهد شد و حالا می بینیم که دشمنان مسیح که ظاهر شده اند زیادند و از این رو می فهمیم که ساعت آخر نزدیک است.


رویای صادقانه در آخرالزمان

اعمال رسولان باب دو آیه هفده

که‌ "خدا می‌گوید در ایام‌ آخر چنین‌ خواهد بود که‌ از روح‌ خود بر تمام بشر خواهم‌ ریخت‌ و پسران‌ و دختران‌ شما نبوت‌ کنند و جوانان‌ شمارویاها و پیران‌ شما خوابها خواهند دید؛


اعمال رسولان باب دو آیه هجده

و بر غلامان‌ و کنیزان‌ خود در آن‌ ایام‌ از روح‌ خود خواهم‌ ریخت‌ و ایشان‌ نبوت‌ خواهند نمود.

مکاشفه باب بیست و دو آیه شش

سپس آن فرشته به من گفت : « این سخنان راست و قابل اعتماد است. خداوند ، خدا که به پیامبران روح نبوت را می بخشد ، فرشتهً خود را فرستاد تا به بندگانش آنچه را که به زودی اتفاق خواهد افتاد نشان دهد

اعمال باب ۲

۲۰ خورشید به‌ ظلمت‌ و ماه‌ به‌ خون‌ مبدل‌ گردد قبل‌ از وقوع روز عظیم مشهور خداوند.


آمدن پسر انسان

لوقا باب ۲۱

۲۵ در خورشید و ماه و ستارگان علامتها ظاهر خواهد شد. در روی زمین ملتها از غرش دریا و خروش امواج آن پریشان و نگران خواهند شد. ۲۶ آدمیان از وحشت تصور آنچه بر سر دنیا خواهد آمد، از هوش خواهند رفت و قدرتهای آسمانی به لرزه خواهند افتاد. ۲۷ آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابری می آید. ۲۸ وقتی این چیزها شروع شود شما راست بایستید و سرهایتان را راست نگاه دارید چون رستگاری شما نزدیک است.
 

کانال تلگرام

بالا