• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

آخرالزمان در «تنخ»

ضامن هو

Moderator
عضو کادر مدیریت
اللهم صل على محمد و آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسلیماً کثیرا


آخرالزمان در «تنخ»


از آیاتی که در «تنخ» به نشانه‌های آخرالزمان اشاره شده است، آیات کتاب ملاکی می‌باشد. در ملاکی ۲۴:۳-۱۹ آمده است:

«۱۹ زیرا اینک آن روزی که مثل تنور مشتعل می‌باشد، خواهد آمد و جمیع متکبّران و جمیع بدکاران کاه خواهند بود. و یهوه صبایوت می‌گویـد: آن روز که می‌آید ایشان را چنان خواهد سوزانید که نه ریشه و نه شاخه‌ای برای ایشان باقی خواهد گذاشت. ۲۰ امّا برای شما که از اسم من می‌ترسید، آفتاب عدالت طلوع خواهد کرد و بر بالهـای وی شفـا خواهـد بود و شما بیرون آمده، مانند گوساله‌های پرواری جست و خیز خواهید کرد. ۲۱ و یهوه صبایوت می‌گوید: شریران را پایمال خواهید نمود زیـرا در آن روزی که من تعیین نموده‌ام، ایشان زیر کف پایهای شما خاکستر خواهند بود. ۲۲ توراتِ بنده من موسی را که آن را با فرایض و احکام به جهت تمامی اسرائیل در حُوریب امر فرمودم بیاد آورید. ۲۳ اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مَهیب خد-اوند نزد شما خواهم فرستاد. ۲۴ و او دل پدران را بسوی پسران و دل پسران را بسوی پدران خواهد برگردانیـد، مبـادا بیایـم و زمین را به لعنت بزنـم.»


همچنان‌که در آیات بالا مشاهده می‌نماییم، فرستاده شدن ایلیای نبی پیش از یوم عظیم و مهیب خداوند رخ خواهد داد؛ اما آیا نشانه‌ی دقیق‌تر دیگری وجود دارد که به ما بگوید ایلیای نبی چه زمانی خواهد آمد؟!


به مجموعه‌ی دیگری از آیات رجوع می‌کنیم که در آن از نشانه‌هایی سخن به میان آمده است که پیش از یوم عظیم و مهیب خد-اوند رخ خواهد داد.


در یوئیل ۵:۳-۱ آمده است:


«۱ و بعد از آن روح خود را بر همه بشر خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوّت خواهند نمود و پیران شما و جوانان شما رؤیاها خواهند دید. ۲ و در آن ایام روح خود را بر غلامان و کنیزان نیز خواهم ریخت. ۳ و آیات را از خون و آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهم ساخت. ۴ آفتاب به تاریکی و ماه به خون مبدّل خواهند شد، پیش از ظهور یوم عظیم و مهیب خد-اوند. ۵ و واقع خواهد شد هر که نام خد-اوند را بخواند نجات یابد زیرا در کوه صهیون و در اورشلیم، چنانکه خد-اوند گفته است، بقیتی خواهد بود و در میان باقی ماندگان آنانی که خد-اوند ایشان را خوانده است.»


بنابراین بر طبق آیه‌ی ملاکی ۲۳:۳ پیش از یوم عظیم و مهیب خد-اوند، ایلیای نبی توسط خد-اوند فرستاده خواهد شد، و بر طبق آیات یوئیل ۲:۳-۱ و یوئیل ۳:۳ و یوئیل ۴:۳، پیش از یوم عظیم و مهیب خد-اوند، رؤیاهایی دیده خواهد شد و نیز آیات از خون و آتش و ستون‌های دود در آسمان و زمین ظاهر خواهد شد و آفتاب به تاریکی، و ماه به خون مبدل خواهد شد.


حال آیا این نشانه‌ها رخ داده‌اند؟!


با ما همراه باشید.
 

کانال تلگرام

بالا