• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

یاران مکتب

پیام های شیوخ و انصار مکتب شریف
پاسخ ها
1
بازدیدها
370
  • FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
پاسخ ها
0
بازدیدها
332
FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
  • FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
پاسخ ها
0
بازدیدها
315
FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
پاسخ ها
0
بازدیدها
297
FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
پاسخ ها
0
بازدیدها
306
FB-RSS feed for علاء السالم - alaa alsalem
پاسخ ها
0
بازدیدها
302
‫ممثلية مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف -
پاسخ ها
0
بازدیدها
349
‫ممثلية مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف -
پاسخ ها
0
بازدیدها
344
‫الاستاذ زكي الصبيحاوي - Posts | Facebook‬
  • الشيخ رحيم الانصاري - Posts | Facebook
پاسخ ها
0
بازدیدها
292
‫الشيخ رحيم الانصاري - Posts | Facebook‬
  • الشيخ رحيم الانصاري - Posts | Facebook
پاسخ ها
0
بازدیدها
303
‫الشيخ رحيم الانصاري - Posts | Facebook‬
کانال تلگرام

بالا