• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

پیام های فیسبوک مكتب شریف در نجف اشرف

پیام های فیسبوک مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف

مکتب شریف سید احمد الحسن (ع) در نجف اشرف

پیام ها و مطالب منتشر شده از سوی مکتب شریف امام احمد الحسن ع
موضوع ها
21
ارسال ها
22
موضوع ها
21
ارسال ها
22
پاسخ ها
0
بازدیدها
777
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
213
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
237
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
235
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
290
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
302
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
  • مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
305
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
327
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
238
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
295
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
249
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
270
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
261
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
237
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
پاسخ ها
0
بازدیدها
304
‫مكتب السيد احمد الحسن ع في النجف الاشرف - Posts
کانال تلگرام

بالا