• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سایت رسمی المهدییون

مطالب ارسالی از سایت رسمی المهدییون
پاسخ ها
0
بازدیدها
160
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
226
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
201
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
359
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
214
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
213
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
226
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
210
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
277
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
270
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
272
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
269
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
232
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
217
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
208
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
155
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
177
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
175
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
181
انصار امام مهدی (ع)
کانال تلگرام

بالا