• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سایت رسمی المهدییون

مطالب ارسالی از سایت رسمی المهدییون
پاسخ ها
0
بازدیدها
285
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
302
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
377
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
359
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
320
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
297
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
193
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
248
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
361
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
312
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
327
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
302
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
298
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
176
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
301
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
278
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
365
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
279
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
395
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
273
انصار امام مهدی (ع)
کانال تلگرام

بالا