• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سایت رسمی المهدییون

مطالب ارسالی از سایت رسمی المهدییون
پاسخ ها
0
بازدیدها
226
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
154
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
771
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
502
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
405
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
492
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
393
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
455
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
399
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
400
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
403
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
367
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
348
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
371
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
321
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
351
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
326
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
343
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
322
انصار امام مهدی (ع)
کانال تلگرام

بالا