• يماني آل محمد (عليه السلام) فرمود : در کلامم تدبر کنيد ، اي کساني که ادعاي طلب و جستجوي حق را مي‌ کنيد . آمده‌ ام تا بر حق شهادت دهم . و حق را روشن کنم . هرگز نيامده ام تا مردم از من تبعيت کنند . هدفم روشن کردن حق ، و جدا کردن باطل است . پس به همين خاطر مي‌ گويم : کسي از من توقع سازش و چاپلوسي نداشته باشد . هيهات که ما حتي مقداري از حق را فروگذاريم ، و قسمتي از باطل را رها سازيم ، براي آن که کسي ما را بخواهد ، يا کسي را راضي کنيم ، که براي ابرار هيچ چيزي بهتر از آنچه نزد خداوند است نمي باشد

سایت رسمی المهدییون

مطالب ارسالی از سایت رسمی المهدییون
پاسخ ها
0
بازدیدها
75
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
674
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
429
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
328
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
424
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
339
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
364
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
342
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
339
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
330
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
293
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
282
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
298
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
261
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
293
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
273
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
282
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
264
انصار امام مهدی (ع)
پاسخ ها
0
بازدیدها
264
انصار امام مهدی (ع)
کانال تلگرام

بالا